Måneformørkelse

 Måneformørkelse

Gennem tiden har mennesker her på jorden spekuleret meget over månens betydning og indflydelse på naturen og menneskers liv. Man har undret sig over månens faser, og især tillagt fuldmånen særlig kraft. Også måneformørkelser er blevet tillagt magisk kraft. Folkemindesamleren Evald Tang Kristensen har fx nedskrevet dette råd:

Et råd fra folketroen:
"Ved total Maaneformørkelse skal man stiltiende skære en Gren af et Træ (nogle siger, at det skal være en Hasselgren) og gjemme den. Træet heraf brugt som Tandstikkere til daarlige Tænder helbreder Tandpine. Naar man med den Gren slaar paa Kreaturernes Lænd skal den kunne helbrede visse Sygdomme hos disse.” (Evald Tang Kristensen: Jyske Folkeminder, bind 4, 1880)

Få mere at vide
Du kan læse mere i Evald Tang Kristensens ”Jyske Folkeminder” på Dansk Folkemindesamlings læsesal, hvor værket står fremme sammen med andre af hans udgivelser.

Læs mere om, hvordan du besøger vores læsesal i følgende vejledning »