Hvad er et folkeminde?

 

 

Ved Lene Andersen

Definition
Ordet folkeminder er en fællesbetegnelse for folkelige trosforestillinger, ritualer, skikke og fester ved årets og livets højtider, eventyr, vandrehistorier, sagn og andre traditionelle fortællinger, folkeviser og andre viser, sanglege, rim og remser, gåder og ordsprog, folkemusik og dans.

Folkeminder før og nu
Betegnelsen folkeminder opstod i 1800-tallet og bruges mest om de ældre indsamlinger. I dag taler man i stedet om dagliglivets kultur. Hvor 1800-tallets folkemindesamlere var interesseret i at indsamle folkeviser, festtraditioner og overtro fra gamle dage, så indsamler kulturforskere i dag nutidens vandrehistorier, gruppenormer, kærlighedsidealer og fodboldsange.

Folkeminder opbevares på Folkemindesamlingen
De danske folkeminder opbevares i dag på Dansk Folkemindesamling. De består af håndskrifter, lydoptagelser, filmoptagelser og forskellige former for billeder. Nogle af folkeminderne er også blevet masseproduceret, fx ved at blive trykt i bøger.