Korsang ved Con Brio

Con Brio-koret er et amatørkor bestående af 40 korister fordelt på fire stemmer. Koret øver hver torsdag aften i Valby Omsorgscenter i tidsrummet kl. 19.00-21.30. Koret ledes af dirigent Signe Krog-Meyer. Fotoserien er fra en korprøve torsdag d. 12. november og strækker sig fra ca. kl. 19.00-20.30.