Kildevæld - strømme af viser og eventyr

brug-af-fonograf 

Websitet ' Kildevæld - strømme af viser og eventyr' giver et indtryk af de tanker og forestillinger, der var en del af hverdagen hos befolkningen på landet for over hundrede år siden.

Kildevæld formidler eventyr, sagn og viser, som blev sunget og fortalt til folkemindesamlerne Evald Tang Kristensen og Hakon Grüner-Nielsen af seks fortællere i begyndelsen af forrige århundrede. På sitet kan du kan lytte til fonografoptagelser af visesang, læse sagn og eventyr, samt læse om og se billeder fra fortællernes liv. Hele sitet bindes sammen af baggrundsartikler, der kan hjælpe med at åbne op for nogle af de perspektiver og tolkningsmuligheder, der ligger i fortællingerne. Det er ønsket derigennem at give en forståelse for den historiske kontekst omkring folkemindestoffet og fortællerne. 

Klik her for at gå til sitet "Kildevæld"