Om projektet

Kolofon

Internetudgivelsen af Svend Grundtvigs danske folkeeventyr og hans utrykte kilder blev indledt 1999 som pilotprojekt under Kulturnet Danmark, der bidrog med en støtte på kr. 200.000 fra Kulturministeriet. Det var oprindelig planen blot at indskanne teksterne fra den stencilerede Svend-Grundtvigske eventyrsamling. Denne afskriftsrække var i 1930'erne med støtte fra Rask-Ørsted Fondet blevet fremstillet til brug for de internationale eventyrcentraler i Greifswald og Chicago. Da projektet kom i gang, viste det sig imidlertid nødvendigt at sammenholde afskrifterne med originaloptegnelserne, som for det meste er skrevet med gotisk håndskrift.

Indledninger, noter og litteraturliste samt forskellige registre er udarbejdet af seniorforsker, dr.phil. Gustav Henningsen, der som projektets ansvarlige også har stået for den daglige ledelse.

Kommentaren til Grundtvigs eventyr (bd. I-II) er udarbejdet af projektforsker, ph.d. Marisa Rey-Henningsen.

Design og søgesystemer er udviklet af systemadministrator cand.mag. Finn Clement Hansen i samarbejde med den projektansvarlige.

Afskrivning efter trykt forlæg og transkription af håndskrevne optegnelser samt korrekturlæsning er foretaget af cand.mag. Jan Pöhlmann og assistenterne Jette Wahlberg, Bodil Keiler, Marianne Bierrings, cand. phil. Christa Paulsen og Oline Ellestad.

Indskanning af trykte tekster og overførsel til internetudgave er foretaget af assistent Renata Kaminski.

Til udredning af en række sproglige spørgsmål er modtaget hjælp fra universitetslektor Viggo Sørensen, Institut for Jysk Sprog og Kulturforskning (Århus Universitet), medarbejdere ved Institut for Dansk Dialektforskning (Københavns Universitet) og Folkemindesamlingens nabo i "Fisken" Det danske Sprog og Litteraturselskabs nyligt afdøde direktør Iver Kjær.

Oprindeligt var det tanken, at der skulle have været tilføjet et "Undervisningsmodul" med tekst og tale, billed og lyd, således som det er skitseret nederst i portalen. På grund af manglende finansiering er denne del af projektet foreløbig udskudt.

Dansk Folkemindesamling, 17. sept. 2002    GH