Rasmus Rask Poulsen

Ph.d.-stipendiat, cand.scient.anthRasmusRP1
Email: rarp@kb.dk

Personlige data
Født 1990. Kandidat i antropologi fra Københavns Universitet i 2017. Bachelor i antropologi fra Københavns Universitet i 2015. Har desuden læst tilvalgsfag på Universitet i Bergen, Norge.

Faglig profil
Har tidligere arbejdet som forskningsassistent på Institut for Antropologi på projekt om religion, verdenskulturarv og offentlig forvaltning. Ansat på Dansk Folkemindesamling i 2019. Fagligt interesserer jeg mig for krydsfeltet mellem religiøse samfund, kulturarv, erindring og historiebrug.

Aktuelt projekt
Moravians of both Worlds: A study of the heritagization of three Protestant communities and their settlements
Hvad betyder Verdensarvsstatus for små trossamfund og brugen af deres fortid? Prestigen ved Verdensarv er stor, da den betyder en særlig anerkendelse af et stykke bygget eller levende kulturarv, men er samtidigt en katalysator for større bevågenhed og indblanding fra organisationer, offentlige institutioner og turister, der indgår i brugen, oplevelsen og forvaltningen af disse som kulturarv. Dette projekt undersøger hvordan anerkendelsen som Verdensarv påvirker dagliglivet og historieforståelsen i tre beslægtede historiske byer og deres lokale trossamfund, før og efter Verdensarv.

I et internationalt perspektiv belyser projektet effekterne af Verdensarv i Christiansfeld, der i 2015 blev optaget UNESCOs Verdensarvsliste for sin velbevarede bykerne fra 1700-tallet, grundlagt af den Herrnhutiske Brødremenighed, som stadig lever i byen. Dette fører også projektet til de to brødremenighedsbyer i Bethlehem, USA og Herrnhut, Tyskland, hvor lokale brødremenigheder, i kølvandet på Christiansfelds optagelse, er begyndt at søge om deres egne pladser på Verdensarvslisten. Ved at undersøge forventningerne før og erfaringerne efter Verdensarv i disse byer vil projektet bl.a. belyse spændinger mellem lokale, nationale og globale interesser og processer i forbindelse med kultur- og Verdensarvsudpegninger. Projektet ønsker dermed at udvide forståelsen af, hvordan forskellige aktører forstår, skaber og forvalter beslægtede kulturarvsfænomener i et både lokalt og internationalt perspektiv.

Projektet foregår i samarbejde med Etnologi ved Københavns Universitet og er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond.