Liv Cæcilie Grønnow

Forskningsbibliotekar, cand. mag.liv
Tlf.: 91324418
Email: licg@kb.dk

Personlige data
Født i 1986. Cand.mag. i etnologi fra Københavns Universitet og har læst tilvalgsfag ved Universität Wien. Har arbejdet som ekstern lektor og videnskabelig assistent inden for humanistisk sundhedsforskning samt i projekter på museer og arkiver. Ansat på Dansk Folkemindesamling i januar 2020. 

Faglig profil
Har fokus på læring, historiebrug og sundhedsdiskussioner i et kulturhistorisk perspektiv. Desuden også erfaring med digital kulturarvsformidling. I min nuværende stilling som forskningsbibliotekar er det særligt god publikumsbetjening og understøttelse af arbejdsprocesser inden for forskningen, der har mit fokus.

Ansvarsområder
- Publikumsbetjening og ekspedition
- Understøttelse af forskningsudvalget
- Assistance og administration ved ansøgninger
- Katalogisering og metadata