Caroline Nyvang

CNSeniorforsker, cand.mag., ph.d.
Tlf.: 91 32 49 19
Email: cany@kb.dk


Personlige data
Født 1978. Cand.mag. i Historie fra Københavns Universitet i 2007 med sidefag i retssociologi ved Lunds Universitet. Ph.d. fra Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet 2013. Har tidligere været ansat ved museer og arkiver. Tiltrådte 1. august 2014 en forskerstilling ved Dansk Folkemindesamling.

Faglig profil
Min hidtidige forskning har kredset om, hvad der er på spil, når vi sætter ord på, hvad god mad er. Jeg har især fokuseret på håndskrevne opskriftsamlinger og trykte kogebøger som medier for formidlingen af idealer om mad fra 1600-tallet til i dag. Kogebogen var i denne periode instrument for en bred vifte af aktører med forskellige opfattelser af, hvad der udgjorde et godt måltid. Jeg har desuden undersøgt forskellige faglige forestillinger om, hvad der konstituerer det fortidige rum.

Aktuelt projekt
Mindekultur i nettet. En undersøgelse af danske virtuelle sorgpraksisser, 2005-15.

At dø sætter stadig flere digitale aftryk. Flere blogger om alvorlig sygdom, mange diskuterer begravelsesritualer i online fora, og såkaldte mindesider er efterhånden en fast del af det voksende net. I dag omfatter begrebet både efterladtes private hjemmesider til ære for en afdød, mindeprofiler i sociale netværk og dedikerede webportaler.

Siden 2005 har Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket via netarkivet indsamlet og bevaret den danske del af internettet i henhold til pligtafleveringsloven. Herigennem etableres og tilgængeliggøres altså et helt unikt arkiv, som gør det muligt at foretage en kortlægning af de danske mindesider og deres udformning over tid.

Ved at foretage en systematisk undersøgelse af udbredelsen, brugen og udviklingen af mindesider i Danmark fra årene 2005-15 vil forskningsprojektet analysere, hvordan forandringer i interaktionen omkring døden påvirker de måder, hvorpå danskerne oplever sorg og bruger minder. Det er desuden målsætningen, at projektet skal danne baggrund for en kvalificering af, hvordan centrale kulturelle praksisser, som i dag foregår på nettet, kan bevares og udforskes.

Projektet løber i hele 2016 og er finansieret af Kulturministeriets Forskningsudvalg.

Vigtiste ansvarsområder

  • Forskning
  • Publikumsbetjening
  • Digital kuratering


Publikationsliste

”Good Fare and Welfare. Perceptions of American and French Food in Post-war Cookbooks,” i Media Food: Practices, Politics and Identities, Critical Food Studies, Ashgate (under udgivelse) 

 ”Cookbooks” i: Encyclopaedia of Contemporary Nordic Culture. C. Hurst & Co. London (under udgivelse)

”En fødevareministers ideer om god mad”, netpublikation, Videnskab.dk,

”Mandagsanalyse: Lars Løkke er til rullepølse …”, Politiken, 23 juni 2014, s. 7 (sammen med Karen Vallgårda).  

”Kostmologier”, netpublikation, Videnskab.dk

”Historisk kogebog – Kogekunst i Danmark 1616-1910”, anmeldelse til www.historie-online.dk  

”OTA Solgryn”, i: Barnets århundrede. Nordisk design til børn. 1900 til i dag. Museum Vandalorum 2014, s. 52-53.

”I den gode smags tjeneste. Den gastronomiske bølge i danske kogebøger 1950-73”, Tidsskrift for Kulturforskning, vol. 12, nr. 3-4, 2014, s. 64-81.

Danske trykte kogebøger 1900-70. Fire kostmologier. Ph.d.-afhandling, Det Humanistiske Fakultet, København, 2013.

”Syn for sagn: Tre fotografiske dokumentationsprojekter, 1895-1927”, Tidsskrift for Kulturforskning, vol. 12, nr. 1, 2013, s. 5-22.

”A l’américain – Amerikansk mad i danske kogebøger 1945-70” i: Gert Simonsen, D. & I. Vyff (red), Amerika og det gode liv. Materiel kultur i Skandinavien i 1950'erne og 1960'erne. Syddansk Universitetsforlag, 2011,s. 145-53.

”Medie og måltid - danske trykte kogebøger i 1800-tallet” i: Hyldtoft, O. (red.), Syn på mad og drikke i 1800-tallet. Museum Tusculanum, København, 2010, s. 145-231.

”Valgflæsk”, 1066 - Tidsskrift for Historie, nr. 2, 2009, bagsiden.

”Mutter som kogebogsforfatter: danske trykte kogebøger i 1800-tallet”, Personalhistorisk Tidsskrift, nr. 1, 2008, s. 101-13.

”Kogebogshistorier”, RetorikMagasinet , nr. 68, 2008, s. 8-10.

”Nationalistens kogebog. Anm. af Gold, Carol Danish Cookbooks Domesticity and National Identity 1616-1901”, i 1066 - Tidsskrift for Historie, nr. 2, 2008, s. 44-45. 

”Originaler og kopister: danske trykte kogebøger 1616-1900” Magasin fra Det Kongelige Bibliotek, nr. 4, 2007, s. 15-21.

”Bi Skaarup: Renæssancemad. Opskrifter og køkkenhistorie fra Christian 4.’s tid”, anmeldelse til www.historie-online.dk, 2006

”Den Jyske Historiker, temanummer: Biologismer”, anmeldelse til www.historie-online.dk, 2006

”Jørgen Ravn Elkjær m.fl.: Leonhards Minder – Fra Københavnerdreng til landsbypræst i 1800-tallet” anmeldelse til www.historie-online.dk, 2006

”Torun Gjelstrup: Uden mad og drikke. Spise-, udskænknings- og overnatningssteder i Ærøskøbing”, anmeldelse til www.historie-online.dk, 2006

”Bodil Møller Knudsen, Maden ved taffelbord, kammerbord og køkkenbord”, anmeldelse til www.historie-online.dk, 2006

”Krummer og brød: Iscenesættelsen af det gamle i en dansk museumsforstanders forfatterskab, H.P. Hansen, Herning Museum”, Midtjyske Fortællinger 2005, s. 144-55.

 “Constituting a new Tradition”, i Humanity in Action, New York, upag., 2003 (sammen med Jing Wang)