Palle Ove Christiansen

Tilknyttet videnskabelig medarbejder, Palle_Ove_Christiansen
tlf.:91 32 49 04
email: poch@kb.dk

Personlige data
Født 1946. Studier i europæisk etnologi, historie og socialantropologi. Har arbejdet på museer og været projektleder i Planstyrelsen under Miljøministeriet. Siden 1976 ansat på Københavns Universitet, senest ved Institut for Historie (adjunkt/lektor 1979). Direktør ved Dansk Folkemindesamling 2001-2006. Seniorforsker samme sted 2006-2014.

Faglig profil
Har arbejdet med både nutidige feltundersøgelser og historiske studier. Været gæsteforsker ved Max-Planck-Gesellschaft i Potsdam/Berlin og Department of History samt Center for 17th.- & 18th.-Century Studies, University of California, Los Angeles. Har i de seneste år beskæftiget sig med historisk antropologisk analyse af almindelige menneskers daglige relationer i 1800-årenes Danmark.

Aktuelle projekter

 • En egn bliver til. Magt og mennesker i et midtsjællands godsområde fra 1700-tallet til i dag
 • Skudesamfund og skippersejlads. Det sydfynske øhavs skudesamfund og skippersejlads 1750 til 1950

Vigtigste publikationer

 • Fire landsbyer, 1980.
 • Lykkemagerne, 2002.
 • Tang Kristensen og tidlig feltforskning i Danmark, 2013.

Publikationsliste

Indhold
» Bøger
» Redaktion af antologier
» Større artikler, bidrag til samleværker mv.
» Museums- og arkivfaglige publikationer
» Bibliografier (formidlende)

Bøger:

 • Fire landsbyer. En etnologisk rapport om nutidige livsformer. Landsbykommissionen 1980, 475 s. (under medvirken af Gudrun Gormsen (s. 329 – 450) og Lillan Foersom (s. 115 - 136).
 • En livsform på tvangsauktion? En bog om landbrug og mennesker i dagens Danmark. Gyldendal 1982, 200 s. 2. opl. 1982, 3. opl. 1983.
 • Kultur og historie, Studiebøger, Københavns universitet 1995, 163 s.
 • A Manorial World. Lord, Peasants and Cultural Distinctions on a Danish Estates 1750 - 1980. Scandinavian University Press, Oslo, Copenhagen, Stockholm, Oxford & Boston 1996, 597s.
 • Kulturhistorie som opposition. Træk af forskellige fagtraditioner, Samleren, Kbh. 2000, 243 s.
 • Lykkemagerne. Gods og greve, forvalter og fæster i 1700-tallets verden, Kbh, Gyldendal 2002, 261 s.
 • Landsbyliv. Afhandlinger om livsstil og sociale relationer fra 1700-tallet til i dag, Landbohistorisk Selskab 2004, 225 s.
 • Smeden og skaberværket. Tanker om tilværelsen i et vestjysk fabriksby, C.A. Reitzels Forlag 2008. 160 s.
 • De forsvundne. Hedens sidste fortællere, Gads forlag 2011, 238 s. (Under medvirken af Else Marie Kofod), 2.-3. opl. 2011, 4. opl. og bogklubudg. 2012.
 • Tang Kristensen og tidlig feltforskning i Danmark: National etnografi og folklore 1850 – 1920. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab,  2013, 300 s.
 • Den legende borgermand. En embedsmands oplevelser i billeder, fotos og ord 1865 - 1948, Forlaget vandkunsten 2016. 157 s.


Redaktion af antologier:

 • Indledning og redaktion: Kærlighedens ansigter. Fra førromantik til vore dage, C.A. Reitzels Forlag 2002, 118 s. (Sammen med Svend Nielsen).
 • Redaktion : Forskellige mennesker? Regionale forskelle og kulturelle særtræk, Skippershoved 2003, 253 s. (Sammen med Inge Adriansen).
 • Redaktion, indledning og efterskrift: Veje til danskheden. Bidrag til den moderne nationale selvforståelse, C.A. Reitzels Forlag 2005, 166 s. 
 • Redaktion: En rigtig familie. Mellem nye og gamle idealer, C.A. Reitzels Forlag 2007, 176 s. (Sammen med Lene Andersen).
 • Redaktion og indledning: Det ombejlede folk. Nation, følelse og social bevægelse, C.A. Reitzels Forlag 2007, 166 s. (Sammen med Jens Henrik Koudal).
 • Redaktion og indledning: Dagligliv i 1800-tallets Jylland. Evald Tang Kristensen om mennesker og landskaber, Hovedland 2014, 213 s.

Større artikler, bidrag til samleværker mv:

 • Organisation i Torupstrand 1971. I Handels- og Søfartsmuseets Årbog 1972 tilegnet professor Olof Hasslöf, s. 38 - 62.
 • Fiskere og bønder på Harboør. I Orvar Löfgren red., Familie, hushold og produktion, Kbh. 1974 (sammen med Hanne Mathiesen), s. 47 - 58.
 • Lebenskonditionen und Interaktion in einer komplexen Region. Vorläufiger Bericht über Untersuchungen in der Gegend des Gutes Giesegaard auf Seeland für die Zeit von 1890 - 1973. I Kieler Blätter zur Volkskunde Vol. 6, 1974, s. 109 - 130.
 • Husmandsbevægelse og jordreform i Danmark. Kbh. 1975. 32 s.
 • Forms of peasant dependency in a Danish estate 1775 - 1975. I Peasant Studies [USA] Vol. 7, Nr. 1, 1978, s. 38 - 67.
 • Peasant adaptation to bourgeois culture? I Ethnologia Scandinavica. Journal for Nordic Ethnology 1978, s. 98 - 152.
 • The Household in the local setting. A study of peasant stratification. I Åkerman, S., H. C. Johansen & D. Gaunt red: Chance and Change. Social and Economic Studies in Historical Demography in the Baltic Area. Odense University Press 1978, s. 50 - 60.
 • De "levende" og de "døde". En indholdsanalyse af en grundtvigsk bondes erindringer set i lokalt, socialt og kulturelt perspektiv. I Folk og Kultur 1979, s. 80 - 98.
 • Lokalkultur og officiel "kultur". Et bidrag til debatten om landsbyernes fremtid. I Økonomi og Politik 1980, Nr. 3, s. 271 - 294.
 • Historie antropologi = historisk antropologi? I Fortid og Nutid Vol. 30, Nr. 1, 1983, s. 1 - 18.
 • Håndværkeren i bådebyggeren. En skitse af arbejde og mentalitet. I Handels- og Søfartsmuseets Årbog 1983 tilegnet konservator Christian Nielsen, s. 19 - 51.
 • Interdisciplinary studies and conceptual eclecticism. On historical anthropology, the history of everyday life and the study of life-modes. I Ethnologia Europaea. Journal of European Ethnology Vol. 14, Nr. 1, 1984, s. 32 - 43.
 • Gårdens reproduktion. Om peasant/farmer-debatten og danske landbofamilier. I DUGNAD. [Norsk] Tidsskrift for etnologi Nr. 2, 1987, s. 19 - 52. Tidl. udg. som IEF-arbejdspapir 1985/1, Kbh. 1985, 43 s.]. Bygger oprindeligt på: The Paradox of Capitalist Farmers and the Peasant Ideology. Proceedings of the 12th. European Congress of Rural Sociology. Budapest 1983].
 • Construction and consumption of the past. From ‘Montaillou’ to ‘The Name of the Rose’. I Ethnologia Europaea. Journal of European Ethnology Vol. 18, Nr.1, 1988, s. 5 - 24. [Justeret oversættelse af Konstruktion og konsumtion af fortiden. I Fortid og Nutid Vol. 34, Nr 4, 1987, s. 285 - 303].
 • Etnologien mellem nord og syd og øst og vest. Forsøg på lokalisering af et par faglige dilemmaer. I NORVEG [Norsk] Tidsskrift for folkelivsgranskning Vol. 32, 1989, s. 7 - 32.
 • International consumption patterns in peasant households. A Danish eighteenth-century example. I Ladewig Petersen, Erling, Johansen, Jens Chr. V. & Stevnsborg, Henrik red: Clashes of Cultures. Essays in Honour of Niels Steensgaard, Odense University Press 1992, s. 284 - 303.
 • Sense and sensibility. Peasant activity and ethnological description. I Ethnologia Europaea. Journal of European Ethnology Vol. 22, Nr. 2, 1992, s.127 - 144. [Dansk/norsk udg: Fornuft og fornemmelse. Feudale bønders liv og den etnologiske beskrivelse. I DUGNAD. (Norsk) Tidsskrift for etnologi 1/1992, s. 3 - 26].
 • Les Danois, Center for Kulturforskning, Aarhus Universitet 1993, 48 s. (sammen med Uffe Østergård). (Dansk udgave: Folket, landet og nationen. I Dansk Identitet, red. Uffe Østergård, Aarhus universitetsforlag 1992, s. 13 - 56.
 • Die vertrackte Hofübernahme. Zur gutsherrlichen Rekrutierung von Bauern in der ländlichen Gesellschaft des östlichen Dänemark im 18. Jahrhundert. I Historische Anthropologie. Kultur - Geschellschaft - Alltag, 3 Jahrg. Heft 1, 1994, s. 144-164.
 • Culture and contrasts in a northern European village. Lifestyles among manorial peasants in 18th Century Denmark. I Journal of Social History [USA] 3/1995, p. 275-294. [Tysk udgave: Lebensstile im Gutsdorf des 18. Jahrhunderts, i Peters, Jan udg: Gutsherrschaft als soziales Modell (= Historische Zeitschrift, Beihefte N F, Band 18), München 1995, s. 129-154].
 • Culture and Politics in a Historical Europe. I Ethnologia Europaea. Journal of European Ethnology Vol. 25, Nr. 1, 1996, s. 137-146.
 • Drik og druk. I Rathje, Annette m. fl. red: Himmelsk vin - jordisk føde, Chr. Ejlers forlag 1997, s. 9-26.
 • At tænke med fortiden. Om historisk og kulturel forståelse af et forandringernes Europa. I 1066: Tidsskrift for historisk forskning, Nr. 1 1999, s. 2-14.
 • Kampen mod fæstegården. Forvaltere, kvinder og unge mænd i et østdansk godsområde. I Bjørn, Claus & Benedicte Fonnesbech-Wulff red: Mark og menneske. Studier i Danmarks historie 1500-1800. Tilegnet Karl-Erik Frandsen, Skipperhoved 2000. s. 263-276.
 • Lebensperspektive, Erfahrung, Arbeit. "Fatalisten" unter den ostdänischen Gutsbauern im 18. Jahrhundert, I Historische Zeitschrift, Beihefte N F, 2001, s. 155-168.
 • Kulturhistorie, folkemuseer og antropologisk historie som reaktion mod politikkens og nationshistoriens dominans. I Mordhorst, Mads & Carsten Tage Nielsen red: Fortidens spor, nutidens øjne - kildebegrebet til debat, Roskilde Universitetsforlag 2001, s. 41-72.
 • Peasant Villages, I Encyclopedia of European Social History, Vol. 2, Scribner's & Sons, New York 2001, s. 489-402.
 • Forståelsen af det anderledes. Om Carlo Ginzburg og mikrohistorie, I Historisk Tidsskrift 1/2001, s. 111-145.
 • Kærlighed og ægteskab. Følelse og mening i gammel og ny kærlighed, I Christiansen, Palle Ove & Svend Nielsen red: Kærlighedens ansigter. Fra førromantik til vore dage, C.A. Reitzels Forlag 2002, s. 12-34. 
 • Slutord: Hvordan ved de andre, at de er anderledes?. I Christiansen, Palle Ove & Inge Adriansen red: Forskellige mennesker? Regionale forskelle og kulturelle særtræk, Skippershoved 2003, s. 227-238.
 • Historisk antropologi. Studiet af mennesker og kultur mellem "science" og humaniora, I Kaspersen, Lars Bo & Flemming Mikkelsen red: Historisk sociologi. Mødet mellem historien og samfundsvidenskaberne, Forlaget Sociologi 2004, 79-106.
 • En kulturinstitutions plads i samfundet. Om Dansk Folkemindesamlings forhold til arkivmaterialet, formidlingen, forskningen og sin egen samtid gennem 100 år, I: Fortid og Nutid. Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie, 4/2004, s. 21-41.
  • Den folkelige kultur. Almuens nye betydning som dansk og national, I Christiansen, Palle Ove red: Veje til danskheden. Bidrag til den moderne nationale selvforståelse, C.A. Reitzels Forlag 2005, s. 124-153.
 • Indledning: Længsel, historie og familie. I Lene Andersen & Palle Ove Christiansen red: En rigtig familie. Mellem nye og gamle idealer, C.A. Reitzels Forlag 2007, s. 7-23.
 • Kulturhistoriens genkomst, I Historisk Tidsskrift 2007/1, 23, s. 207-235.                                                       
 •  Folket - både fundet og opfundet: Folket og folkekulturens rolle i dansk og europæisk nationalitet 1770-1900, I Christian, Palle Ove & Jens Henrik Koudal red: Det ombejlede folk. Nation, følelse og social bevægelse, C.A. Reitzels Forlag 2007, s. 18-45.
 • L'expérience et la vie quotidienne: L'histoire culturelle en Scandinavie. I: Philippe Poirrier (red.): L'histoire culturelle: Une "tournant mondial" dans l'historiographie?. Editions Universitaires de Dijon, Dijon 2008, s. 65-78. [Italiensk udgave: L’esperienza e la vita quotidiana: La storia culturale in Scandinavia. I: Philippe Poirrier et. al. (red.): La storia culturale: Una svolta nella storiografia mondiale?. Qui Edit, Verona 2010, ss. 223-248].
 • I hytterne. Folkemindesamleren Evald Tang Kristensens moderne feltarbejde 1870 - 1890, I Saga och Sed: Kungl. Gustav Adolfs Akademiens Årsbok 2009, s. 101-132.
 • På felttur i fortiden: Etnografien bag bogen om folkloristen Evald Tang Kristensens fodtur blandt folk på Heden 1873, I Fund og Forskning 2010, s. 205- 238. 
 • From Collection to Fieldwork. The Field Research of Danish Folklorist Evald Tang Kristensen, 1870-1890, I Kristian H. Nielsen, Michael Harbsmeier & Christopher J. Ries (red.): Scientists and Scholars in the Field: Studies in the History of Fieldwork and Expeditions. Aarhus 2012, s. 191-223.

Museums- og arkivfaglige publikationer:

 • Brugsbåde, Vikingeskibshallen 1971 (sammen med Christian Nielsen), folder, 12 s. [Idé, disposition og tekst v. POC]
 • Danske bådtyper - opmålt og beskrevet af Christian Nielsen, [kildeudgave] Handels- og Søfartsmuseets søhistoriske skrifter VII, Høst & Søn 1973, 152 s. [idé, disposition og tekst v. POC].
 • Landsbyer - er det andet end huse på landet? I Dragsbo, P. & N. Fabricius red.: Kulturbevaring og dagligt liv. Etnologiske synspunkter på nyere tids kulturhistoriske bevaringsinteresser, Statens Museumsnævn (Kulturministeriet) 1987, s. 65 - 72.
 • 1700-tallets østdanske bondelivsstile. En skitse af kulturelle kontraster i godslandsbyer, i Larsson, Bo red. Bondens självbild och natursyn, Nordiska Museet, Stockholm 1994, s. 20-35.

 

Bibliografier (formidlende)

 • Börje Hanssens forfatterskab, Brede 1989, 13 s.
 • Historisk antropologi. En selektiv bibliografi, Institut for europæisk folkelivsforskning 1991, 9 s. (Sammen med studenter).
 • Kulturel historie, Institut for historie 1998, 22 s. (Sammen med Mikkel Venborg Pedersen).