Lene Vinther Andersen

Arkivar, cand.mag. Arkivar Lene Vinther Andersen
tlf.:91 32 49 16
email: lean@kb.dk

Personlige data
Født 1977. Cand.mag. i historie og dansk fra Københavns Universitet i 2005. Har desuden i foråret 2006 læst antropologi og efteråret 2008 komparative kulturstudier ved Københavns Universitet.

Faglig profil
Hovedinteressen er såkaldt almindelige menneskers hverdagsliv og forestillingsverdener i de sidste 200 år. Har blandt andet undersøgt almuens lykkebegreber på baggrund af sagn og eventyr, forestillinger om udstødte befolkningsgrupper som tatere og natmandsfolk samt fokuseret på nostalgi og autenticitet i relation til nutidens mundtlige fortællere.

Vigtigste ansvarsområder

  • Publikumsbetjening
  • Forskning
  • Bibliotek
  • Billedarkiv
  • Webredaktion og sociale medier

Aktuelle projekter: Iscenesættelse af fortiden – om folkemindesamleren og forfatteren Helene Stranges liv og forfatterskab
“Tro hun vogted Fortids Arv” står der på mindestenen over folkemindesamleren og forfatteren Helene Strange (1874-1943). Helene Strange formidlede viden om fortiden via romaner, teaterstykker, foredrag, faglige artikler til aviser og lokalhistoriske årbøger mm. Hun var gårdmandsdatter og havde ingen formel uddannelse, men alligevel blev hun en af de få kvinder i tiden, der kunne leve af at skrive og holde foredrag.
Forskningsprojektet vil undersøge fortidens betydning i Helene Stranges liv og forfatterskab. Ofte er en længsel efter fortiden knyttet til et ønske om at ændre elementer i samtiden, og Helene Strange vogtede ikke blot fortiden, men hun forsøgte at videreføre en særlig version af den ideale rurale fortid. Hun holdt ofte sine foredrag på falstersk dialekt og iført nordfalstersk nationaldragt. Hun indrettede også sit hjem som et slags museum, så besøgende kunne komme og se, hvordan man levede på landet i gamle dage. Hendes foredrag og bøger var populære i tiden, og endnu i dag bliver hendes slægtsromaner udlånt fra folkebibliotekerne, og de bliver løbende genoptrykt – ligesom de er udkommet på lydbog og magnaprint.

 

Vigtigste publikationer

  • ”‘It is storytelling like ‘in the olden days’ when I narrate’ - Nostalgia and authenticity in contemporary oral storytelling in Denmark” i Elore, vol. 18, 2011/2, s. 13-34.
  • "At ændre nutiden gennem fortiden - mundtlig historiefortælling i Danmark" i Kulturstudier 2010, nr. 2, s. 90-118.
  • "Held og lykke. Forestillinger om lykke i sagn og eventyr optegnet af folkemindesamleren Evald Tang Kristensen omkring 1870", i Fortid og Nutid, 2008, nr. 2, s. 83-106.

Publikationsliste

"Early Visions of Folklore in Denmark", Jahrbuch für Europäische Ethnologie Dritte, nr 13, 2018, s. 139-164.

"Den uskyldige præstedatter fra Gunslev. Om Helene Stranges forsøg på at opklare et mord fra 1755" i Årbog / Lolland-Falsters historiske Samfund, 2015, s. 66-80.

"Hvem var morderen - Helene Strange og ‘den uskrevne histories dom’ om et giftmord i 1755", i Magasin fra Det Kongelige Bibliotek, 2014, nr. 4, s. 3-15.

"Familieminder og folkeminder - en introduktion til Dansk Folkemindesamling for slægtsforskere", i Slægt og data, 2014, nr. 2, s. 20-23.

“Fortællingens frirum” i Kim Furdal (red.): På sporet af den tabte tid – tid, sted og hjemstavn i det moderne samfund, Museum Sønderjylland, 2012, s. 111-129.

”‘It is storytelling like ‘in the olden days’ when I narrate’ - Nostalgia and authenticity in contemporary oral storytelling in Denmark” i Elore, vol. 18, 2011/2, s. 13-34.

"Contemporary Storytellers and Traditional Folk Narratives in Denmark" i Fabula, 2011, nr. 1, s. 43-57.

Kildevæld - strømme af viser og eventyr. Netpublikation, der blandt andet indeholder en serie baggrundsartikler, ca. 40 normalsider. Kan ses på adressen www.kb.dk/kildevaeld Publiceret 2011.

"At ændre nutiden gennem fortiden - mundtlig historiefortælling i Danmark" i Kulturstudier, 2010, nr. 2, s. 90-118.

"Indledning: Fortælling og fællesskab" i Kulturstudier, 2010, nr. 2, s. 6-11. (Sammen med Marianne Holm Pedersen).

Medforfatter til Den store påskebog, Bibelselskabet, 2010. Artiklerne s. 112-115, 178, 182.

Anmeldelse af Kirsten Folke Harrits og Ditte Scharnberg: Fortælling og fortællere. Om mundtlig overlevering, Husets forlag 2008, i Journalen, 2/2010

"Held og lykke. Forestillinger om lykke i sagn og eventyr optegnet af folkemindesamleren Evald Tang Kristensen omkring 1870", i Fortid og Nutid, 2008, nr. 2, s. 83-106.

Medforfatter til Den store julebog, Bibelselskabet, 2008. Artiklerne s. 12, 20, 26, 48, 72-73, 90, 114-15 og 150.

"Taterne i Jylland", i Journalen 1, 2008, s. 3-12.

"Det velkendte og det fremmede - en digital tidsrejse i dagliglivets kultur", i Historie & Samfundsfag, nr. 4, 2007, s. 23-26. (Sammen med Henriette Kragh Jacobsen).

Dagliglivets kultur. Netpublikation, der blandt andet indeholder en serie artikler på ca. 42 sider under menupunktet "Indsigt" . Kan ses på adressen www.dagligliv.dk Publiceret 2007.

"Blandt franske emigranter i København". Anmeldelse af Ulrik Langen: Revolutionens skygger, Lindhardt og Ringhof 2005, 1066. Tidsskrift for historie, 2006, nr. 3.

"Fascinationen af eksotiske mennesker. Forestillinger om tatere i Jylland i midten af 1800-tallet", i Fra Viborg Amt 2005, s.123-155.

Historisk Folkekultur i Jylland omkring 1870. Indkredsning af træk i almuens kulturelle forestillingsverden ud fra Evald Tang Kristensens optegnelser. Speciale ved Afdeling for historie, Københavns Universitet 2005.

Hvor livligt på skibsbroen... En fortælling om sundtoldstidens Helsingør. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg 2003. 24 s. (Sammen med Benjamin Asmussen).

Redaktionsarbejder

  • Red. sammen med Marianne Holm Pedersen: Temanummer om fortælling og fælleskab, Kulturstudier 2010, nr. 2.
  • Red. sammen med Palle Ove Christiansen: En rigtig familie. Mellem nye og gamle idealer, C.A. Reitzels Forlag 2007.