Lene Halskov Hansen

Arkivar, mag.art.
Tlf.: 91 32 49 17Lene_Halskov_Hansen2
email: lehh@kb.dk 
 
Personlige data
Født 1955. Magisterkonferens i Nordisk Folkemindevidenskab (Folkloristik), Københavns Universitet 1987. Lærer på Folkemusiklinjen på Syddansk Konservatorium & Skuespillerskolen (tidl. Det Fynske Musikkonservatorium) i Odense, periodevis timelærer 1999-2010. Researchmedarbejder på Bornholms Middelaldercenter 1998-2007. Ekstern lektor i ”Dokuentation og formidling” på Center for Arbejderstudier, 1996-1998. Producer på folkemusikprogrammet ”Harpens Kraft”, Danmarks Radio, P2, 1990-1996. Freelance underviser og foredragsholder, intenst fra 1987-1990, i mindre grad fremover. Undervisningsassistent på Institut for Folkloristik, efterårssemester 1987.

Faglig profil
Har primært arbejdet med udgangspunkt i folkemusikalske udtryksformer Danmark i fortid og nutid med hovedvægten på sang og dans, fortrinsvis ballader og kædedans. Indfaldsvinklen er gerne de mennesker som synger eller danser, fx anvendelse og betydning, menneskelige relationer i sang- og dansesammenhænge, overordnede syngemåder og personlige sangudtryk, betingelser for udholdenheden i timelange kædedanse og samspillet/modsætningen skriftlighed-mundtlighed. Har tidligere lavet feltarbejde blandt traditionelle sangere, dansere og spillemænd. Vigtigste internationale netværk: Nordisk forskernetværk vedrørende vokal folkemusik og The International Ballad Commision.

Aktuelle projekter
Forskningsprojekt: ”På godt og ondt – humor og skæmt hos den danske almue i 1800-tallet”. Projektet vil undersøge, hvilke former for humor der er på spil hos almuen i 1800-tallet. Projektets primære kildemateriale er skæmteviser og folkelivsberetninger. Hvordan kommer komikken til udtryk i dette materiale, og hvordan hænger almuens virkelighed og humor sammen? Hverken almuens humor eller komikken i skæmteviserne har tidligere været systematisk undersøgt i Danmark.

Forskningsprojekt: ”Nye folkemusikfællesskaber i 1970’erne – på bølgelængde og på tværs” undersøger hvordan og hvorfor nye fællesskabsformer med dansk spillemandsmusik, dans og sang i centrum udviklede sig til en landsdækkende folkemusikhusbevægelse i 1970’erne. Hvilken betydning og virkning havde de på såvel det personlige som det kulturpolitiske plan – på kort sigt og på lang sigt? Set i en historisk kontekst bidrager projektet til at forstå hvordan folkemusikkens betingelser og fællesskaber i den vestlige verden forandrede sig gennem 1900-tallet, og dermed hvor forskellige – og på nogle punkter måske også ens – de var.

Arkivopgaver: Registrering, indtastning, udvælgelse m.m. i billed- håndskrift- og lydarkivarkiv.

Publikationsliste

 • 2017: ”I kædedansens fodspor – efter Luther og Palladius” i Magasin fra Det Kongelige Bibliotek nr. 3, 2017, s. 46-56.
 • 2016: ”Folkeviser og fortællende sang. I anledning af en bogudgivelse” i Magasin fra Det Kongelige Bibliotek, nr. 1, s. 39-49.
 • 2015: ”Ironi og forvirring i 1800-tallet. Perspektiver på viseforskningens alvor og almuens humor” i Märta Ramsten og Gunnar Ternhag (red.): ”En alldeles egen och förträfflig National-Musik”. Nio författare om Svenska folk-visor från forntidan (1814-1818), (Acta Academia regiae Gustavi Adolphi 139) (Skrifter av Svenskt visarkiv 40). Uppsala 2015, s. 113-134.
 • 2015: Balladesang og kædedans. To aspekter af dansk folkevisekultur. Museum Tusculanums Forlag.
 • 2015: ”Et lystigt slagsmål. Perspektiver på almuens humor i 1800-tallet” i Mathias Boström (red.): Lekstugan. Festskrift till Magnus Gustafsson. Smålands Musikarkiv/Musik i Syd.
 • 2013: ”Indsamling iværksat af Dansk Folkemindesamling. I fortid, nutid og fremtid” i Magasin. Fra Det Kongelige Bibliotek, 26.årg., nr. 3, s. 18-26.
 • 2011: ”Med Myse-Ellen på jagt efter vildtvoksende og minimalistiske vers” i Foreningen Danmarks Folkeminder, Nyhedsbrev, s. 8-11.
 • 2009: ” Lene Halskov Hansen, Astrid Nora Ressem og Ingrid Åkesson (red.): Tradisjonell sang som levende prosess – Nordiske studier i stabilitet og forandring, gjentagelse og variasjon. Oslo: Novus.
 • 2009: “At se viserne for sig. En kilde til forståelse af stabilitet og forandring i visernes ordlyd” i Lene Halskov Hansen, Astrid Nora Ressem og Ingrid Åkesson (red.): Tradisjonell sang som levende prosess – Nordiske studier i stabilitet og forandring, gjentagelse og variasjon. Oslo: Novus, s. 69-91.
 • 2009: “De Splittergale på farten – I spændingsfeltet mellem galskab, kultur og gårdsang” i Folkemusikklag Skrifter, Nasjonal avdeling av ICTM, nr. 23. Oslo: Novus forlag, s. 66-78.
 • 2008: “Ballader og et folkemusikarkiv” i Folk og Kultur, Årbog for Dansk Etnologi og Folkemindevidenskab, s. 205-213.
 • (“Chain Dance in Denmark” in Ballad Dance in Scandinavia, symposium in Stockholm 8-9 Nov. 2007).
 • 2008: "Kædedans I Danmark" i Balladdans i Norden - symposium i Stockholm 8-9. nov. 2007. Meddelande från Svenskt visarkiv 48. Stockholm: Svenskt visarkiv, s. 51-59.
 • 2008: "The love of dance in medieval Denmark" i Dace Bula og Sigrid Rieuwerts (red.): Singing the nations: Herder's legacy. BASIS vol.4. Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier, s. 182-187.
 • 2007: Velkommen til Middelalderen og Bornholms Middelaldercenter - en oplysende og underholdende guide. Bornholms Middelaldercenter.
 • 2005: "Kædedans i Danmark - om danseglæde og om den forsvundne kædedans i dansk balladeforskning" i Folk og Kultur, Årbog for Dansk Etnologi og Folkemindevidenskab, s. 53-69.
 • 2001: "Den sungne ballade" i Svøbt i mår - dansk folkevisekultur 1550-1700, bd. 1-4, C.A.Reitzel, 1999-2002. Bd. 3, s. 449-488 samt lydeksempler på en tilhørende cd-rom.
 • 2001: "Will the "songdevil" live on in Denmark in the new Millennium?" i Ballads and Ballad Studies at the Turn of the Century. Proceedings of the 30th International Ballad Conference - The Ballad Commission of S.I.E.F, Bucuresti, România, s. 82-86.
 • 2001: En lærebog udarbejdet til brug for skolelærere i samarbejde med elever fra 5.klasse og opefter: Private borge i en urolig tid - Danmark i 1200-1300-tallet. Udgivet af Bornholms Middelaldercenter. Side 15-20 handler om middelalderens musik, sang og dans.
 • 1995: "Kvinderne sprang over bordene for at være de første på dansegulvet" i tidsskriftet Folkemusik i Danmark, nr. 5, oktober, s. 14-16.
 • 1989: Redaktør: Hans Tinus - beretninger og melodier. Om en vestjysk spillemand. Forlaget Filigutten, foreningen Folkemusikhusringen.
 • 1987: "De dansede så linden måtte gro derved" i nordisk tidsskrift for folkelivsforskning Nord Nytt, nr. 30, s. 33-38.
 • 1985: "Kvinder og ballader" i nordisk tidsskrift for folkelivsforskning Nord Nytt, nr. 24, s. 43-50.
 • 1980: Medredaktør på: Balkis H. Skjald: Selv træder hun duggen af jorden. En balladebog udgivet af en kvinde-balladegruppe. Folkemusikhuset i Hogagers Forlag.

Cd og dvd-udgivelser

 • 2007: Instruktør og dansebeskrivelser; cd, dvd og booklet: Flyv lille påfugl - sanglege for børn og voksne. Ballerup Bibliotekerne.
 • 1996: Redaktør; cd: Danemark - chanteurs et ménétriers. Udgivet af pladeselskabet Ocora, Radio France i samarbejde med Danmarks Radio.