Registre til Palsbos visesamling

>> Beskrivelse af registrene

>> Hvordan søger jeg i registrene?

>> Registrene


Beskrivelse af registrene

Syv registre er udarbejdet af Torben Palsbo og gengives nedenfor stort set ordret efter samme; yderligere to er formentlig tilføjet senere (Komponist og Index for udvalgte emner):

Begyndelseslinjer
Viserne er registreret efter de to første linjer, idet selve førstelinjen ofte er den samme for forskellige viser.
1) Et kartotekskort slavisk afskrevet (Thæt war sig den Hære Ranulf).
2) Et kartotekskort i normaliseret sprogform (Det var sig den Herre Ranulf).

Forfatter og forfattersignatur
Omfatter såvel reelt navngivne forfattere som dæknavne, initialer og tegn, altså registreret begge steder (A.B. kan være Anders Bording, K. kan være Thomas Kingo, Dr. Balfugo = Oluf Bang).

Forlag og Tryk
Forlag og trykkested er registreret hvis det kendes. Visse forlag, som Strandbergs (æ. og y.), tegner sig for så enorme mængder, at registreringen faktisk er uoverskuelig, men den er alligevel gennemført for princippets skyld.

Index for udvalgte emner
Registret er formodentlig påbegyndt efter Palsbos tid og ikke fuldendt. Selv om det ikke er fuldendt, kan det for nogle være en god start eller måske fyldestgørende.
Som erstatning for et index samlede Palsbo i visesamlingen visse viser, især skillingstryksviser der omhandler mord, skibskatastrofer, ildebrande og lignende.

Komponister
Registret er formodentligt påbegyndt efter Palsbos tid. Det vides ikke om registret er fuldendt.

Melodi
Der er kun medtaget melodier (og komponister) som direkte er anført på trykket. Her har man kunnet opleve adskillige pudsigheder når trykkeren har misopfattet forlægget. Det tyder på at trykkeren har opfattet gennem øret og ikke gennem øjet, fx: “Mens Nordhavet bruser mod Fjeldbys Strand” (fjeldbygt) eller “I Østens Sølv blaa Dagen smiler” (I Østens sølvblaa ...) eller “Vær Glædens Ven” (Hver ...) eller “Du er rig, du er dejlig og sød” (o Syd ...). 

Personer
Alle personnavne, såvel reelle som fiktive, er registreret (H.C. Andersen og Bolette Rejekælling). Navne bestående af familienavn og tilnavn registreres under begge (Jacob Hansen Kulsøe under Hansen, Hansen-Kulsøe og Kulsøe).

Sted
“Steder” opfattes i bredeste forstand, således både Aabenraa (gade eller by) og Højesteret.

Titel
1) En kartotekskort afskrevet slavisk efter originalen (En nye og moersom Viise om de tvende Kiemper ...).
2) En kartotekskort med normaliseret sprogform (En ny og morsom Vise om de tvende Kæmper).
3) Et kartotekskort med ’barberet’ titel (Vise om de tvende Kæmper).
4) Et kartotekskort hvor første betydningsbærende ord er ordningsord (Tvende Kæmper).


Hvordan søger jeg i registrene?

For optimal søgefunktion

1) Download PDF-filen.
2) Åbn PDF-filen fra den lokale placering på computeren.
3) Tast Ctrl+Shift+F (Command+ Shift+F hvis du bruger en Mac).

Vær opmærksom på at der kan forekomme variationer i stavelse af ord såvel som af navne. Prøv derfor gerne flere stavemåder for at få det optimale antal søgeresultater; eksempelvis afsunget", afsiunget", afsjunget".
Hvis du søger på signaturen til et tryk, søg da både med og uden afstand før og efter skråstregen. Eksempel på signatur: Z, 278/405.

Signatur-forklaring
Z (z) er betegnelsen for Palsbos visesamling.
Det første tal efter Z angiver kapslens nummer i samlingen. Tallet efter skråstregen angiver trykkets nummer i den pågældende kapsel.
Nogle registre angiver flere tryk i samme kapsel; her tre forskellige tryk i kapsel 278 i forfatterregistret: Z, 278/405, 565, 655. (Forfatteren til disse tre viser er N.F.S. Grundtvig der optræder i alt 214 gange i samlingen som forfatter).
Med et foranskrevet G i stedet for Z henviser Palsbo til personelle viser der findes i Universitetsbiblioteks boks på Det Kgl. Bibliotek. Disse viser søges og bestille på samme måde som viser i Palsbos samling.

Supplerende oplysning om søgefunktion
Åbnes filerne direkte fra hjemmesiden, bliver de vist i et online visningsprogram som ikke understøtter en optimal søgefunktion. Den optimale søgefunktion fungerer kun når dokumentet åbnes med programmet Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader kan downloades gratis fra Adobes hjemmeside.

 

Registrene

Alle registre samlet

Begyndelseslinjer

Forfatter og Forfattersignatur

Forlag og Tryk

Index for udvalgte emner

Komponister

Melodi

Personer

Sted

Titel