Palsbos visesamling

Lejlighedssange, skillingsviser, kantater, salmer, m.m.
Vedrører alle samfundslag
Kendte og ukendte personer
1600-1900-tallet


>> Hvad indeholder Palsbos visesamling?
>> Historik
>> Hvordan får jeg adgang til visesamlingen?


Hvad indeholder Palsbos visesamling?

Visesamlingen er mere mangfoldig end navnet antyder. Den rummer dels et stort antal forskelligartede trykte lejlighedssange skrevet til enhver tænkelig og utænkelig anledning, dels et tilsvarende stort antal forskelligartede skillings- og andre enkeltbladstryk med viser og andre sangtyper. Der er begravelsessange, hymner, konfirmationssange, missionssange, sange om blinde, sange på dialekt, soldaterviser, kantater, koncertprogrammer, oratorier, skålsange, åndelige sange og salmer - for blot at nævne et lille udvalg.

I alt omkring 30.000 viser samt dubletter.

Samlingen berører et bredt spektrum af menneskelivets kulturelle, sociale og politiske erfaringsverden og traditioner: arbejdslivet, arbejderkampen, borgerskabets klubliv, fagforeninger, fordomme, grundloven, krig, kvindekamp, kærlighed, lykkelige og ulykkelige hændelser, magtkampe mellem mænd og kvinder, mord, politiske partier osv.

Den omhandler således både by- og landalmue, borgerskab og overklasse, og har været sunget, samlet og til dels digtet og komponeret af samme.

Mange lande er repræsenteret på forskellig vis. Det kan være som en bibemærkning i viseteksten, som visens tema, i form af relationer lande imellem, fordomme om eller skepsis over for andre lande; eller tekst og melodi kan været skrevet af en udenlandsk forfatter og komponist.

Viserne kan både være seriøse, tragiske, sørgelige, muntre, ironiske og satiriske.

Et festligt, men samtidig seriøst eksempel er forfatteren H.C. Andersens sang til sin mæcen Jonas Collin, øjensynligt i anledningen af dennes embedsjubilæum, februar 1851 (se visen i menuen til højre). Der findes flere tryk i samlingen til og fra slægten Collin.

 

Historik

Visesamlingen har fået navn efter Torben Palsbo som i perioden 1948-1984 var ansat ved Universitetsbiblioteket i Fiolstræde i København. Han satte sig for ikke blot at samle skillingsviser, lejlighedssange og andre løse tryk vedrørende sang som Universitetsbiblioteket gennem årene havde modtaget og stadig modtog. Han gennemregistrerede også samlingen med syv forskellige søgeindgange.

I 1983 beskrev Palsbo ganske kort samlingens forhistorie og de syv registre han udarbejdede: "Visesamlingen i Fiolstræde" i Meddelelser fra rigsbibliotekaren, 34.årg, nr. 2, 1983, s. 33-35.

Samlingen findes i dag i Dansk Folkemindesamling. Materialet er fordelt i 274 arkivkapsler hvortil hører ni registre skrevet på i alt 73.000 kartotekskort – to af registrene er øjensynligt tilføjet efter Palsbos tid.

Registrene blev digitaliserede i 2018. Enkelte tryk er digitaliserede og bliver det løbende efter bestilling, hvorefter de bliver tilgængeliggjort. Se søgemuligheder nedenfor:

 

Hvordan får jeg adgang til Palsbos visesamling?

Første søgemulighed
Hvis du kender titlen på visen:
Søg i Det Kgl. Biblioteks søgedatabase REX (rex.kb.dk). Er den digitaliseret, føres du automatisk videre til en online digital version. 

Anden søgemulighed
Hvis du ønsker at se viser der ikke er digitaliserede, eller søge mere bredt i samlingen:
Se “Registre til Palsbos visesamling” i menuen øverst til højre, hvori der også findes en udførlig vejledning til registrene.

Bestil til læsesal
Send en mail til kontakt@kb.dk. Husk at notere visens/trykkets signatur som angivet i registrene (fx Z, 100/5 eller G 5555) og angiv at det drejer sig om Palsbos visesamling. Det kan lette ekspeditionen hvis du også skriver (begyndelsen af) titlen eller andre skriftligte kendetegn for det pågældende tryk.

Materialet bestilles frem til Speciallæsesalen i Den Sorte Diamant, Søren Kierkegaards Plads 1, København K.