Folkeminder og dagliglivets kultur. Indføring i Dansk Folkemindesamlings arkiv.

af Jens Henrik Koudal.

C.A. Reitzels Forlag 2004. 242 s. Illustreret. ISBN 87-7876-388-6.
(FOLKEMINDESAMLINGENS KULTURSTUDIER-BIND 5). Pris: 195,- kr.

For første gang foreligger nu en samlet beskrivelse af den 100-årige statsinstitutions arkivstof: Dansk Folkemindesamling beskæftiger sig med dagliglivets forskellige former for kultur, fx levevis, forestillingsverden, myter, fortælling, sang og musik. I arkivet kan man opsøge stof om de ellers anonymes tilværelse i alle egne af landet, ofte fortalt af dem selv. Arkivet omfatter historisk og nutidigt stof og indeholder også materiale fra verden uden for Danmark. Bogen beskriver Dansk Folkemindesamlings tre arkiver: Håndskriftarkivet, lydarkivet og billedarkivet. Man finder en oplistning og en kort beskrivelse af alle vigtige samlinger, herunder også de store samlinger efter pionererne Svend Grundtvig, H.F. Feilberg, Evald Tang Kristensen og Axel Olrik. Også materiale fra lande uden for Danmark er beskrevet. Desuden er der en indledning om Folkemindesamlingens historie. Bogen henvender sig til alle, der vil bruge institutionens materiale til egne studier eller have et overblik over samlingens historie.