Balladesang og kædedans. To aspekter af dansk folkevisekultur

Af Lene Halskov Hansen. Museum Tusculanums Forlag, 2015. 373 sider, illustreret, inkl. cd. Pris: 375 kr.

De gamle fortællende folkeviser med rødder tilbage til middelalderen (ballader) har siden midten af 1800-tallet været genstand for adskillige banebrydende tekststudier med bl.a. fokus på deres fortællende sprogstil. Også melodierne har været analyseret. Men ikke balladerne som sang. Hvordan lød balladerne i mundtlig sangtradition i 1900-tallet? Blev de fortællende viser også sunget på en fortællende måde, og i så fald hvordan, og hvorfor? For første gang i dansk viseforskning søges disse spørgsmål nu systematisk besvaret. Med fem traditionelle sangere fra forskellige egne af Danmark som hovedpersoner, med enestående lydoptagelser og et omfattende kildemateriale som baggrund introducerer Lene Halskov Hansen begrebet “det fortællende sangudtryk”, ligesom visualisering, overlevering og tilegnelse og betydningen af viserne nuanceres. Der henvises undervejs til den tilhørende cd med 19 lydoptagelser.

Balladerne knyttes ofte til kædedans når talen falder på middelalderen, men savnet af direkte kilder herom fastholder os i uvished. Hvad ved vi faktisk om kædedans i Danmark til instrumentalmusik og sang, og hvad ved vi ikke? Lene Halskov Hansen giver en fornyende kildekritisk gennemgang af både velkendte og hidtil uudnyttede kilder fra 1900-tallet og tilbage til middelalderen – såvel kilder der direkte omhandler kædedans, som kilder der lader tolkningen stå åben. Resultatet bidrager til en længe overset del af vores dansehistorie med et overblik over kædedansens (mulige) position i Danmark, og ikke mindst med et indblik i folkelivet i og omkring (kæde)dans til sang og musik i forskellige perioder.

Afslutningsvis trækkes trådene om balladesang til kædedans frem til sang- og dansemiljøer i dag.