Venligboerne i Danmark: Frivillighed og foreningsliv i nye former

Fællesmiddag hos Venligboerne København. Østerbro, december 2015.
Fællesmiddag hos Venligboerne København. Østerbro, december 2015.

Ved Marianne Holm Pedersen

Formålet med projektet er at undersøge, hvordan det frivillige initiativ Venligboerne både bygger på og fornyer den stærke tradition for frivillighed og foreningsliv, der eksisterer i Danmark. Venligboerne er et civilsamfundsinitiativ, der arbejder for udbredelsen af venlighed generelt i lokalsamfundet. Det er i dag mest kendt for dets indsats for en venlig modtagelse af flygtninge i det danske samfund.

Selvom Venligboerne formelt set ikke er en forening, er det projektets tese, at de kulturelle normer og værdier, der ligger i foreningsliv og frivillighedstraditionen i Danmark, bringes med ind i Venligboernes aktiviteter. Samtidig skaber initiativets brug af sociale medier nye rammer for, hvad det vil sige at engagere sig frivilligt.

Venligboerne betragtes af nogle som en enhed, men det er i praksis et initiativ med mange aktører, der iværksætter en række aktiviteter og har forskellige dagsordener. Projektet vil derfor også undersøge, hvordan Venligboerne praktiseres og gives mening på tværs af regioner i Danmark. Hvad vil det sige at være Venligboer i både lokal og national sammenhæng?

Projektets analytiske ramme trækker på antropologiske studier af foreningsliv, narrativer og socialitet i Skandinavien. Metodisk baserer projektet sig på kvalitative interviews og deltagerobservation med arrangører, frivillige og deltagere hos Venligbogrupper i forskellige regioner af Danmark. Projektet følger desuden Venligboernes aktiviteter på Facebook, blandt andet ved hjælp af specialhøstninger fra Det Kgl. Biblioteks Netarkiv.

Projektets feltarbejde (2017-18) er finansieret af Kulturministeriets Forskningsudvalg. Projektets fokus på frivillighed og foreningsliv er desuden med til at opfylde Dansk Folkemindesamling ved Det Kgl. Biblioteks opgave med at varetage dokumentation af immateriel kulturarv i Danmark i henhold til UNESCOs 2003-konvention.