Mindekultur i nettet. En undersøgelse af danske virtuelle sorgpraksisser, 2005-15

 Billedet er taget omkring år 1900 af fotograf Karl Jørgensen.        I begyndelsen af forrige århundrede var det ikke usædvanligt, at man lagde en afdød ”lit de parade”. Skikken er ikke længere udbredt, og i dag mindes vi afdøde på andre måder. Mange opretter mindesider med fotografier og fortællinger , og i løbet af de sidste fem år har flere danske bedemænd lanceret applikationer, som skal hjælpe os sige et sidste virtuelt farvel til vores pårørende.
Billedet er taget omkring år 1900 af fotograf Karl Jørgensen. I begyndelsen af forrige århundrede var det ikke usædvanligt, at man lagde en afdød ”lit de parade”. Skikken er ikke længere udbredt, og i dag mindes vi afdøde på andre måder. Mange opretter mindesider med fotografier og fortællinger , og i løbet af de sidste fem år har flere danske bedemænd lanceret applikationer, som skal hjælpe os sige et sidste virtuelt farvel til vores pårørende.

At dø sætter stadig flere digitale aftryk. Flere blogger om alvorlig sygdom, mange diskuterer begravelsesritualer i online fora, og såkaldte mindesider er efterhånden en fast del af det voksende net. I dag omfatter begrebet både efterladtes private hjemmesider til ære for en afdød, mindeprofiler i sociale netværk og dedikerede webportaler.

Siden 2005 har Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket via netarkivet indsamlet og bevaret den danske del af internettet i henhold til pligtafleveringsloven. Herigennem etableres og tilgængeliggøres altså et helt unikt arkiv, som gør det muligt at foretage en kortlægning af de danske mindesider og deres udformning over tid.

Ved at foretage en systematisk undersøgelse af udbredelsen, brugen og udviklingen af mindesider i Danmark fra årene 2005-15 vil forskningsprojektet analysere, hvordan forandringer i interaktionen omkring døden påvirker de måder, hvorpå danskerne oplever sorg og bruger minder. Det er desuden målsætningen, at projektet skal danne baggrund for en kvalificering af, hvordan centrale kulturelle praksisser, som i dag foregår på nettet, kan bevares og udforskes.

Projektet løber i hele 2016 og er finansieret af Kulturministeriets Forskningsudvalg.