En egn bliver til

Giesegaard, 1986.
Giesegaard, 1986.

Magt og mennesker i et midtsjællands godsområde fra 1700-tallet til i dag

Ved Palle O. Christiansen

Arbejdet skildrer de social og landskabsmæssige forandringer i godsmiljøet omkring Giesegaard over 250 år og fortæller om de mennesker, som langsomt skabte landskabet i dets nuværende skikkelse. Jeg beskriver egnens forskellige grupperinger, folks blik på tilværelsen og afdækker livet i deres lokaliteter. Det vil sige de steder, som menneskene særligt har sat deres præg på.

Fremstillingen bygger på arkivalsk materiale fra de fire giesegaardske godser mellem Køge og Ringsted, på kortmateriale i offentlige og private samlinger samt på eget feltarbejde i området i 1973/74. For at forstå godsområdet om en samlet social topografi er det nødvendigt at fokuserer på både herskabets og statens rolle i planlægningen af ”det danske land”, såvel som på bønder og forpagtere for ikke at tale om de forskellige former for husmænd, som har været så karakteristiske for østdanske godsområder. Forholdet imellem de forskellige befolkningsgrupper i 1900-tallets udredes, og deres relationer til Giesegaard analyseres i en trinvis, historisk fremstilling fra slutningen af 1700-tallet til i dag.

Undersøgelsen vil blive publiceret i en velillustreret bog på omkring 250 sider skrevet i alment sprog. Fortællingen vil vise, hvordan tilsyneladende gamle former i landsby- og landskabsformer – og af og til også i folks væremåde – i store godsområder kan eksistere helt op i nutiden. Bogen vil kunne bruges som guide til at forstå adskillige andre godsområder i Danmark øst for den jyske højderyg.