På godt og ondt. Humor og skæmt hos den danske almue i 1800-tallet

00025b

 

Ved Lene Halskov Hansen

Projektet søger at afdække, hvilke typer humor der var på spil hos den danske almue i 1800-tallet, og hvilke virkemidler humoren anvender. Hvad anså almuen for komisk og lattervækkende eller latterligt? Hvordan knyttede denne komik sig til deres hverdagsliv og forestillinger? Hvem lo man af eller med? Og kan kildematerialet afsløre, hvilke funktioner humoren har haft for almuen?
 
Der eksisterer ikke direkte kilder som beskriver almuens humor, og den har da heller ikke tidligere været systematisk undersøgt i Danmark. Humoristiske viser samt folkelivsberetninger om egne eller andres oplevelser er valgt som det centrale kildemateriale i dette projekt – et sangligt og et fortællende udtryk der begge kommer fra almuens ’egen mund’, og som i nogle tilfælde synes at berøre samme temaer fra samme eller forskellige vinkler.
 
Der tages først og fremmest afsæt i originaloptegnelser til Evald Tang Kristensens Et hundrede gamle danske Skjæmteviser, 1901, til humoristiske viser fra Svend Grundtvig m.fl. (red): Danmarks gamle Folkeviser, 1853-1976, samt i folkelivsberetninger fra Folkemindesamlingens håndskriftarkiv (DFS 1906/46: Folkeliv). Projektets tidsperspektiv tillader ikke at undersøge enkeltstående personers humor, hvilket henlægges til efterfølgende delprojekter.