Bestil et foredrag

Medarbejderne på Dansk Folkemindesamling holder gerne foredrag om de emner, de særligt har udforsket eller på anden måde er specielt fortrolig med. Det sker på uddannelsesinstitutioner og selskaber i vore egne nære omgivelser eller i foreninger og sammenslutninger rundt om i landet.

Hvis nogle af emnerne nedenfor er af interesse, ringer du blot til medarbejderen for at aftale nærmere. Transport og personligt honorar - samt overnatning i de tilfælde, hvor det er nødvendigt - betales normalt af rekvirenten. I tilfælde af at rekvirenten er en forening med meget betrængt økonomi kan Folkemindesamlingen betale hotelregningen.

Arkivar Lene Vinther AndersenLene Vinther Andersen
Direkte nr.: 91 32 49 16
E-mail: lean@kb.dk
 
- Held og lykke i bondesamfundet
- Fortællinger om mørke
- Taterne i Jylland
- Almindelige menneskers kulturhistorie
- Folkemindesamleren Evald Tang Kristensen
- Dansk Folkemindesamling og dagliglivets kultur
- Ad nye stier i gamle fodspor - en aften i fortællingens tegn
- Dansk Folkemindesamling for slægtsforskere
- Helene Strange - en bondepige skriver historie