Langfredags-pisk

Landbolivet på Falster

Lars Rasmussen blev født i 1837 på Klokkergaarden ved Bjørup i Systofte sogn på Falster og døde i 1917 i København. Hans fader var gårdejer og ejede slægtsgården Klokkergaarden, som Lars Rasmussen overtog i 1867.

Samtidig blev Lars Rasmussen gift med Maren Kirstine Larsen fra Tjæreby på Falster. De fik seks børn, men ægteskabet var ikke lykkeligt, og i 1880 forlod Lars Rasmussen kone og børn og tog til Amerika.

Her mødte han præsten og folkemindesamleren Frederik Lange Grundtvig (1854-1903), som nedskrev hans fortællinger om landbolivet på Falster.

Tidligere havde det i Bjørup været skik, at pigerne Langfredag morgen prøvede på, om de kunne tage karlene på sengen. Karlene plejede at binde dørene, men kom pigerne alligevel ind, så løftede de dynerne op over hovedet på karlene og piskede dem i enden med et ris.

Dette kaldes ’Langfredagspiske’, og flere steder var det endnu i brug.

Kilde:
Lars Rasmussen (1837-1917). DFS 1906/072. Desuden eksisterer en trykt udgave: Livet i Klokkergaarden. Gammeldags falstersk Bondeliv efter Lars Rasmussens Skildring ved Frederik Lange Grundtvig. Redaktion: Boyhus, Else-Marie; Lisse, Chr.; Pedersen, Erik Høvring. 2. udgave, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. København 1981. s. 179.