Folkeeventyrenes helte

Vælg et af folkeeventyrene under Oplevelse. Gå evt. to og to sammen om arbejdet.

Materialer:

 • Papir
 • Blyant

I skal nu analysere eventyret og give en karakteristik af helten.

I kan fx se på:

 • Hvad er det, helten opnår – hvad er ’lykken’ for helten?
 • Er det også ting, som du forbinder med det at være lykkelig? Hvorfor eller hvorfor ikke?
 • Hvordan opnår helten denne lykke?
 • Hvilke prøver og farer skal han/hun igennem?
 • Hvordan klarer han/hun disse prøver?
 • Hvordan opfører han/hun sig i forskellige situationer?
 • Hvordan opfører han/hun sig over for andre?
 • Hvad kunne han/hun have gjort, som han/hun ikke gør?

Sæt nogle tillægsord på hovedpersonen, der beskriver, hvordan han eller hun er, ud fra det I har snakket om.

 • Er det også egenskaber, en helt skal have i dag, for at nå frem i verden?
 • Se evt. på, om det er de samme egenskaber, heltene i andre af eventyrene har.
 • Fremlæg om jeres helt for de andre i klassen.