Bondehelt og borgerhelt

Læs de to eventyr "En karl for en ko" og "Hindeprinsessen" under Oplevelse.

Læs også artiklerne "Helte - før og nu", "Borgerskabet" og eventuelt første del af "Vold, slagsmål og straf" under Indsigt.

Materialer:

  • Papir
  • Blyant

  • Analyser de to eventyr. Læg især vægt på at beskrive, hvordan helten er i hvert af eventyrene. Hvilke egenskaber bliver fremhævet som særligt gode?
  • Hvor er forskellene mellem heltene og idealerne i de to eventyr?
  • Hvorfor tror du, at der er disse forskelle?
  • Skriv et eventyr, hvor du bytter rundt på heltene fra "En karl for en ko" og "Hindeprinsessen".