Dialekt

Dialekt er talesprog hvor man kan høre hvor personen kommer fra. Er der personer i samtalen der taler med dialekt? Og ved du fra hvilken egn dialekten stammer?

Eksempler på dialekter

Østjyske hv-ord:

Eksempel
Fra dialekt.dk

Hv-ord
I østjysk udtaler man det stumme ”h” i hv-ord som: ”hvem”, ”hvad”, ”hvor”.

Sønderjysk påvirkning af tysk:

Eksempel
Fra dialekt.dk

Påvirkning fra Tyskland
Sønderjysk har en ”ch”-lyd i mange ord, som ligner den lyd, der findes i det tyske ord for jeg: ”ich”. Man kalder det derfor en "ich-lyd". Lyden erstatter ”k” og ”g”. Man siger altså ”toch” for ”tog” og ”skrech” for” skreg”.

Fynsk, det syngende sprog uden d’er:

Eksempel
Fra dialekt.dk

Det manglende d
På fynsk mangler d'et ofte i udtalen af ord som fodbold, gade, fred og mad. De bliver i stedet til "fobål", "gae", "fre" og "ma".

Sjællandsk med blødt d:

Eksempel
Fra dialekt.dk

Blødt d
Der er mange bløde d’er i sjællandsk – ”det” bliver til ”ded”. Endelserne ”– ede” (malede) og ”–et” (malet) udtales også med det bløde d.

Københavnsk med flade a’er:

Eksempel
Fra dialekt.dk

Den lyse a-lyd
A-lydene er typiske for københavnsk. Det flade lyse a, som vi kender fra "bane", bliver æ-agtig i lavkøbenhavnsk. I højkøbenhavnsk bruger man det lyse a fra ”bane” i ord som ”kam” og ”haft”.