Vurdering og perspektivering

Når du er færdig med at analysere din tekst skal du vurdere den. Det vil sige at du skal forholde dig til det du mener teksten siger og den måde den siger det på.

Hvordan vurderes

 • Er teksten vellykket i forhold til afsenderens hensigt?
  Altså synes du at den er:
  • oplysende
  • overbevisende
  • underholdende
 • Passer sprog og indhold til tekstens målgruppe?
 • Er argumentationen overbevisende?
 • Står omtalen mål med emnets betydning?

Perspektivering

Når du er færdig med at analyse, tolke og vurdere din tekst, skal du forsøge at se teksten i et større perspektiv.

 • Er teksten en del af en større debat?
 • Kan man sammenligne den med andre tekster?