Opbygningen af sagprosatekster

Undersøg tekstens komposition.

Har teksten en begyndelse, en midte og en slutning?

Nyhedstrekanten

De fleste nyhedsartikler begynder med de vigtigste oplysninger og slutter med det mindst vigtige.

Næsten som om man forventer at læserne falder fra når de har læst konklusionerne.

Eksempel
Konstrueret eksempel

Nyhedstrekanten

Nyhedstrekanten

begynderaltid

medkonklu

sionerneså

kommer

devig

tigste

oply

snin

         ger

Æbletræet  

Mange tekster er bygget op som et æbletræ: en tyk stamme som alt forgrener sig ud fra. Teksten om kviksølv og PBC fastholder det katastrofale ved forureningen gennem hele artiklen.

Eksempel
Konstrueret eksempel

Kviksølv og PBC
Kviksølv og PBC er giftigt for både dyr og mennesker. Forureningen har forøget mængden af kviksølv i havet. Det betyder at havets dyr, herunder hvaler, også bliver forgiftede af stofferne. På Færøerne lever mange af at fange grindehvaler. Når mennesker spiser hvalkød, bliver de også forgiftede. Man vil derfor undersøge hvor meget kviksølv og PBC der er i grindehvalerne.

Tørresnoren 

Er teksten ordnet som en tørresnor står de forskellige dele i mere eller mindre tilfældig orden som vasketøjet. Oplysningerne kommer i den rækkefølge som afsenderen har tænkt dem i.

Eksempel
Konstrueret eksempel

Vi havde en dejlig tur til Færøerne og var så heldige at se grinehvaler, men man måtte ikke spise dem fordi der var fundet kviksølv i et par stykker. I Thorshavn smagte vi til gengæld helleflynder. Det var meget lækkert.

Lommeuret 

Den rækkefølge emnerne beskrives i følger uret. Først det ene og bagefter det andet.

Eksempel
Konstrueret eksempel

Den første dag var vi i Thorshavn og det var en stor oplevelse da der kom grindehvaler. Dagen efter var vi på fuglefjel…