Tekstens tid

Undersøg hvornår fortællingen foregår og find ud af hvor lang tid handlingen strækker sig over.

Fortalt tid 

Det tidspunkt hvor historien foregår. Fx nu, i gamle dage, i fremtiden, i 1930’erne. Er det tydeligt hvornår handlingen foregår? Hvilke ting eller andet fortæller om tiden?

Omtalen af hestevogne vidner om at teksten er fra en tid hvor man kørte i enspænderhestevogn.

Eksempel
Af Herman Bang: Den sidste balkjole, 1887

De kendte hvert køretøj i egnen: forpagterens sorte og sognefogedens to brune og doktorens enspænder med Lise.

Tidslinie

En måde at få styr på tekstens tider på er at lave en tidslinje.  Lav en tidslinje der viser hvad der sker og hvornår det sker.

På tidslinjen i eksemplet står hvad der sker omkring Buster i forhold til tiden der går.

Eksempel
Af Bjarne Reuter: Busters verden

Før ferien                                                                                                Efter ferien
Buster i skole                                                                                Buster hos Joanna