Sproget under lup

Ord og sætninger er sprogets byggesten. Men hvordan er sproget bygget op? Hvad kan du se efter når sproget er under lup?

Er der grund til at kigge nærmere efter:

  • Gamle ord
  • Sanseord
  • Billedsprog
  • Værdiladning

Gamle ord 

Undersøg gamle ord og udtryk i en tekst.
Er der mange ord fra gamle dage som ikke bruges i dag? 

Fx Marken er mejet.
Hvem mejer marker i dag? Det betyder at skære kornet over med en le.

Sanseord

Undersøg brugen af sanseord i en tekst. Altså ord der fortæller om brugen af vores sanser. Er der mange sanseord? Altså ord der fortæller gennem flere sanser. (syn, lugt, hørelse, følesans, smag)

Drengen i digtet ryste af kulde. Væk med fornemmelsen af kildrende fnug fra sengen. Nu er det koldt og han krammer hårdt om et æble der nærmest brænder og isner.

Eksempel
Af Tom Kristensen: Drengen med æblet

Ude i kulden
afryster drengen
kildrende fnug af
varme fra sengen,
krammer med stive
kantede hænder
hårdt om et æble,
som isner og brænder.

Billedsprog

Undersøg brugen af billedsprog i en tekst.
Er der billedsprog og hvordan bliver billederne brugt?

Sproglige billeder bliver brugt til at forklare den virkelige verden. Fx er hun smuk. Ligeså smuk som et stjerneskud.

Eksempel
Konstrueret

Smuk som et stjerneskud. (sammenligning)
Hun er mit livs stjerneskud (metafor)
Hvor skoven kranse flette (besjæling)
En rose så jeg skyde op af den frosne jord (symbol)

Værdiladning

Undersøg brugen af værdiladede ord i en tekst. Er der ord der farver sproget positivt eller negativt. Eller er sproget mere neutralt? Fx er hund neutralt, køter er negativt, vovse er positivt.

Eksempel
Konstrueret

En hund kan kaldes en hund, en køter, et bæst eller sød lille vovse afhængig af om du kan lide den eller ej.