Personkarakteristik

Hvilken person kunne du bedst lide? Er det den samme person som er fortællingens hovedperson?

Er personen en realistisk person, en person med magiske evner eller ligefrem en overnaturlig person fra eventyrets verden?

Personkarakteristik

Lav en personkarakteristik af de vigtigste personer. Du kan beskrive en persons:

ydre karakteristik

  • udseende (hvordan han ser ud )
  • alder (hvor gammel han er)
  • job m.m. Hvad han laver, hvor han bor, familieforhold m.m.)

indre karakteristik

  • væremåde (hvordan han er over for andre)
  • handlemåde (hvad han gør)
  • egenskaber (hvad han er god til eller mindre god til)
  • udvikling (hvordan han udvikler sig fx fra lille dreng til ung mand)
  • udtalelse. (hvad han siger til andre)

Ydre karakteristik og indre karakteristik kaldes samlet en personkarakteristik.

Eksempel
Konstrueret

Buster er en dreng på 10 år der bor i Brønshøj sammen med sin søster og sine forældre. Han har svært ved at klare sig i skolens fag, men er til gengæld fantastisk til at trylle. Og så har han gåpåmod og en meget livlig fantasi. 

Hoved- og bipersoner

Find ud af hvilke personer der optræder i fortællingen. Brug fx mind-map til at forklare deres roller i forhold til hovedpersonen.

Eksempel
Konstrueret

Tegnes som mindmap

Joanne                         
                                                                  Store Lars

        Stig Ole

                                   Buster

Larsen

        Far                                     mor            Ingeborg                       fru larsen

 

Personbeskrivelse

Skildrer forfatteren sine personer direkte eller indirekte? Hvordan får vi at vide hvad personerne tænker og føler? En forfatter kan vælge at fortælle direkte eller indirekte om sine personer.

Direkte personbeskrivelse
Forfatteren skriver direkte hvordan vi skal opfatte personerne. I eksemplet fortæller forfatteren om hvor Bjarne bor og at hans sønner er smukke, lovende unge mænd.

Eksempel
Af Ravnkel Frøjgodes saga

Bjarne hed en mand, der boede på gården Laugarhus i Ravnkelsdal. Han var gift og havde med sin kone to sønner, Sam og Øjvind, smukke og lovende unge mænd begge to.

Indirekte personbeskrivelse
Det personen siger og gør får læseren til selv at danne sig et indtryk af personen. Man danner sig selv et indtryk af Buster mens man læser om ham. Hvad han gør og hvad han siger er med til indirekte at beskrive ham.

Eksempel
Af Bjarne Reuter: Busters verden, 1980

- Kan man ikke snyde sig ind, spurgte Buster snedigt.
Han var ved at pudse sin gamle concertino, som han havde fået af sin far i dåbsgave.