Overdrivelse og underdrivelse

Undersøg om der bruges over- eller underdrivelser i fortællingen.

Noget kan gøres tydeligt hvis det over- eller underdrives.

Overdrivelse

Det er længe siden de sås sidst, men hundrede år er lige i overkanten. Overdrivelsen er så tydelig at ingen tror på den

Eksempel
Konstrueret

Det er over hundrede år siden jeg så ham sidst.

Underdrivelse

Her siger man næsten det modsatte af det man mener, for faktisk synes man det var rigtig godt, nærmest udmærket. Underdrivelsen er så tydelig at ingen tror på den.

Eksempel
Konstrueret

Jo, det var ikke så ringe endda.