Fortolkning, vurdering og perspektivering

Hvad oplever du som den egentlige mening med teksten? Fortolkningen er læserens helhedsforståelse af teksten og er et resultat af analysen. Når man fortolker kommer man frem til tekstens tema.

Fortolkning

Hvordan opfatter du tekstens ide? Temaet står ikke direkte i teksten.

Man finder frem til tekstens tema ved at tolke den og søge efter modsætninger i teksten. Det kan fx være modsætningen mellem:

 • Kærlighed - had
 • Det drømmende – det kontante
 • Det gode – det onde
 • Den lille og svage – den store og stærke
 • Barndom - voksen

Eksempel
Konstrueret

Temaet i Buster kan være mødet mellem den godtroende og drømmende dreng og så de personer der forstår eller slet ikke forstår ham.

Vurdering

Når man vurderer en tekst, kan man tage stilling til følgende spørgsmål:

 • Hvad mener du om teksten?
 • Passer teksten til din aldersgruppen? 
 • Hvad synes du om de problemstillinger tekstens tema afslører?
 • Hvordan passer den tid teksten handler om/er skrevet i til vores tid?
 • Kan du genkende noget fra bogen i dit eget liv?
 • Var der noget du specielt godt kunne lide ved fortællingen?
 • Var der noget du ikke kunne lide ved fortællingen?

Perspektivering

Når man perspektiverer ser man på en tekst i forhold til noget der ligger uden for selve teksten. Det kan bl.a. være svar på sådanne spørgsmål:

 • Er der andre tekster der handler om det samme?
 • Er der noget i bogen du synes burde have været anderledes?
 • Er der andre tekster med samme problemstilling?
 • Er der andre tekster af samme forfatter der fortæller det samme?
 • Er der noget i denne og andre der fortæller om forfatterens måde at skrive og tænke på?
 • Er der tekster der nærmest siger det modsatte af denne tekst?
 • Kan du genkende noget fra dit eget liv i teksten?
 • Kan du se træk af forfatterens eget liv i teksten?
 • Er der noget i tekstens tid i forhold til vores egen tid?