V-Ø-L strategi

V-Ø-L strategien bruges især til faglig læsning.

  • Ved allerede
  • Ønsker at vide
  • Lært

Skriv hvad du ved om emnet og hvad du ønsker at vide. Når du er færdig med at læse skriver du hvad du har lært.

V

V står for det jeg allerede ved om emnet. I kort form skriver du hvad du ved.

Eksempel
Konstrueret 

Planeter - Jeg ved allerede… Jeg kender Mars,Venus og Jupiter. Jeg ved at månen ikke er en planet.

Ø

Ø står for ønsker. Her noterer du hvad du ønsker at lære om emnet.

Eksempel
Konstrueret

Planeter - Jeg ønsker at vide… Hvor mange planeter er der? Er der liv i rummet? Hvordan blev det hele til?

L

L er dine notater efter du har læst. Nu skal du notere hvad du så lærte om emnet. 

Eksempel
Konstrueret

Planeter - Nu ved jeg… At der er ni planeter At nogle måner ved Jupiter minder lidt om Jorden. At der måske har været liv på Mars.