Læselog

Hvad er dine forventninger til det arbejde du skal i gang med? Noter i din læselogbog hvad du forventer af det du skal til at læse.

I læselogbogen "læser" du med "blyanten i hånden." Det betyder at du noterer gode citater, egne kommentarer og forventninger til læsningen.

Læselog

I læseloggen noteres hvad du forventer. Det kan være spørgsmålet om du skal:

underholdes? blive klogere? bruge det du læser bagefter? Hvorfor du skal læse teksten?

Eksempel
Fra læselog om Busters verden

Jeg har hørt at bogen er skæg og handler om en dreng der er meget anderledes end de fleste. Det er en roman som jeg i første omgang bare skal læse for sjov.

Eksempel
Fra læselog om projekt om rummet

Jeg skal læse om solsystmet fordi vi har om emnet, og fordi jeg skal fremlægge om Mars.