Materiale og teknik

Når vi ser på billeder, prøver vi at finde ud af hvad billedet handler om. For at forstå et billede og den historie det fortæller er det vigtigt at vide noget om det sprog der bliver brugt i billeder. Ligesom man bruger bogstaver og ord når man taler, har billedet nemlig sit eget sprog. Når du kender dette sprog, kan du lettere fortælle om det du oplever i billedet. Her kan du læse om forskellige af billedsprogets begreber som du kan bruge når du skal beskrive, forklare og fortolke billeder.  

Materiale og teknik

Det er ikke lige meget om et billede er malet med kraftige oliefarver i et stort format, eller om det er et lille billede malet med sarte akvarelfarver. Hver af de to typer billede får nemlig beskueren til at opleve billedet på hver sin måde.   Oliemaleriet er virkningsfuldt fordi det er så stort, og fordi farverne er så kraftige og levende. Man skal se det langt fra for at få hele motivet med. Til gengæld betyder detaljerne ikke så meget.   Akvarelbilledet skal derimod ses tæt på, og her har detaljerne stor betydning. Nuancer i de sarte farver kan fx slet ikke ses på afstand.   En maler vælger materiale og teknik til sit billede ud fra hvad han gerne vil fortælle med billedet. Når du ser på billeder skal du derfor overveje hvorfor maleren har valgt netop dette materiale og denne teknik, og hvordan det hænger sammen med billedets indhold, og hvad billedet skal bruges til.   Hvis billedet fx er en del af en stor altertavle i en kirke, har det været vigtigt at folk har kunnet se det på lang afstand. Derfor har maleren her valgt at male et stort oliemaleri i stedet for en lille akvarel.  

Eksempel 

C.G. Kratzenstein Stub. Alcyone venter om morgenen efter en varslende drøm forgæves sin bortrejste ægtefælle. Motiv fra Ovids "Metamorfoser". 1810 Foto: Statens Museum for Kunst   

Billedet er et oliemaleri, og det er malet i et stort format.

Man skal se det på en vis afstand for at få hele den historie det fortæller med. Men selv på afstand får de kraftige oliefarver og det store format billedet til at virke meget stærkt på beskueren.

Det er ikke et billede man overser. Olie på lærred, 100 x 118,5