Indhold og betydning

En vigtig del af et billede er den historie det fortæller.

Når du skal aflæse denne historie skal du bruge din egen oplevelse af billedet, men du skal også se nøje på hvad billedet selv fortæller.

Fra en indledende beskrivelse af hvad der sker på billedet – billedets motiv – kan du analysere, forklare og fortolke dig frem til billedets tema - de holdninger, følelser, fantasier og forestillinger som billedet fortæller om gennem sin historie. 

Førstehåndsindtryk

Hvad er det første du tænker når du ser billedet? Hvem tror du fx personerne er, hvordan virker farverne på dig, og hvad synes du om billedet?

C.G. Kratzenstein Stub Alcyone venter om morgenen efter en varslende drøm forgæves sin bortrejste ægtefælle. Motiv fra Ovids "Metamorfoser". 1810. Foto: Statens Museum for Kunst    Det første indtryk man får af billedet til venstre er at kvinden er meget ked af det. Billedets farver er mørke, og hendes ansigtsudtryk er trist.

Måske har hun mistet nogen? Billedet er meget gribende, men lidt sørgeligt.

Billedets motiv – hvad vises der på billedet?

Hvad ser du på billedet? Kom ind på:

  • Hvor billedet foregår – rum, miljø, evt. tid og sted.
  • Personer og ting
  • Personernes handlinger, udtryk og forholdet mellem personerne
  • Personernes placering i billedfladen.  

C.G. Kratzenstein Stub Alcyone venter om morgenen efter en varslende drøm forgæves sin bortrejste ægtefælle. Motiv fra Ovids "Metamorfoser". 1810. Foto: Statens Museum for Kunst   Du skal kun beskrive hvad du kan se på billedet. Ikke hvad du tror, forventer eller kan forestille dig at figurerne fx siger til hinanden. Hvis du er i tvivl om hvad billedet forestiller, kan du bruge billedets titel som hjælp.

Billedet forestiller en kvinde der sidder og ser ud over vandet. Det ser ud til at være uvejr, så det kan være hun har mistet nogen på havet.

Titlen fortæller at hun venter på sin mand, og at hun har haft en drøm om natten, sikkert om ham og hans hjemkomst.

Hun støtter hovedet med armen, og hendes ansigtsudtryk er fortvivlet.  

Billedets tema – hvilken historie fortæller billedet?

Billedets tema er spørgsmålet om hvilken historie billedet fortæller. For en maler viser ikke bare et motiv. Han vil fortælle noget med at male sit billede. Så billedets tema handler om hvilke følelser, holdninger, fantasier og forestillinger der kommer til udtryk i billedet.

Når du skal finde frem til billedets tema, skal du gå ud fra din beskrivelse af billedets motiv. Men ud over hvad billedet helt konkret forestiller, skal du også have andre ting med for at nå frem til temaet. Du skal se på fx komposition, farver og lys i billedet og undersøge hvordan de har indflydelse på billedets motiv.

Et billede kan have flere temaer. Fx kan naturen, kærligheden og drømmen om det lykkelige liv være temaer i det samme billede.

C.G. Kratzenstein Stub Alcyone venter om morgenen efter en varslende drøm forgæves sin bortrejste ægtefælle. Motiv fra Ovids "Metamorfoser". 1810. Foto: Statens Museum for Kunst   Billedets temaer er længsel, sorg, trofasthed og kærlighed. Kvinden venter forgæves på sin mand, og hun kan ikke gøre noget for at få ham tilbage – hun kan kun vente. Trofast sidder hun og stirrer ud over havet hvor han skal komme fra hvis han kommer.

Billedets komposition viser hendes længsel, for billedet er bygget op omkring linjen fra hendes blik ud mod det røde skær i horisonten hvor manden måske er på vej.

Samtidig understreger de mørke farver sorgen og den forgæves længsel. Hendes røde og blå tøj er symbolske udtryk for hendes kærlighed og trofasthed, for rød er kærlighedens farve og blå kan være symbolfarve for trofasthed.  

C.G. Kratzenstein Stub Alcyone venter om morgenen efter en varslende drøm forgæves sin bortrejste ægtefælle. Motiv fra Ovids "Metamorfoser". 1810. Foto: Statens Museum for Kunst  

Symboler i billedet

Er der symboler med på billedet, og hvad kan de betyde i billedets sammenhæng?

Billedet er meget mørkt, men lyset falder ind på kvinden og gør hendes fortvivlede ansigt mere tydeligt. Det er med til at understrege hvor ulykkelig hun er.

Ellers er der kun en lille stribe lys ude i venstre hjørne af billedet. Det er her kvinden ser ud, og det understreges af at det kun er hende og dette sted der er belyst. Der er ligesom en forbindelse mellem de to lyse steder i billedet.  

Tolkning

Hvad mener du maleren har villet fortælle med sit billede? Brug de ting du har fundet ud af omkring billedet i din tolkning.

C.G. Kratzenstein Stub Alcyone venter om morgenen efter en varslende drøm forgæves sin bortrejste ægtefælle. Motiv fra Ovids "Metamorfoser". 1810. Foto: Statens Museum for Kunst   Billedet viser en trofast og kærlig hustru der venter på sin mand. De mørke farver og de dramatiske bølger understreger hendes sorg og frustration. Kommer han tilbage?

Ifølge titlen har hun om natten haft en varslende drøm. Hvad har den fortalt hende? At han kommer tilbage, eller at han er druknet?

Hun venter med blikket rettet mod en lysende plet langt ude i venstre hjørne.

Billedets perspektiviske linjer ender i dette punkt, og dets røde farve kædes sammen med kvindens dragt. 

Det røde lys kan tolkes som udtryk for at manden er på vej hjem til sin hustru.

De to farvefelter: lyset og hendes tøj, binder billedet sammen, og der er en stærk linje mellem de to.

Man håber at han kommer hjem, for billedet fremstiller hende så man får medlidenhed med hende. Hun lever i længslen og sin store kærlighed og venter trofast på sin elskede.

Romantikken, den stilart som billedet hører under, dyrkede netop følelser som længsel og kærlighed. Den voldsomme natur, i dette billede i form af havet, er også et typisk træk for romantikken.