Lys og skygge

Lyset – og mørket – i et billede har stor betydning i forhold til både indhold og udtryk.
Når du skal lægge særligt mærke til lyset i et billede, kan du se på disse ting:

  • Hvordan falder lys og skygger?
  • Kan man se, hvor lyset kommer fra?
  • Har lyset symbolsk betydning?

Hvad betyder den måde lyset falder på for et billede?   

C.G. Kratzenstein Stub
Alcyone venter om morgenen efter en varslende drøm forgæves sin bortrejste ægtefælle. Motiv fra Ovids "Metamorfoser". 1810.
Foto: Statens Museum for Kunst 

Billedet er meget mørkt, men lyset falder ind på kvinden og gør hendes fortvivlede ansigt mere tydeligt.

Det er med til at understrege hvor ulykkelig hun er.

Ellers er der kun en lille stribe lys ude i venstre hjørne af billedet.

Det er her kvinden ser ud, og man følger hendes blik derud fordi det kun er hende og dette sted der er belyst.

Der er ligesom en forbindelse mellem de to lyse steder i billedet.  

Peter Hansen
Legende børn. Enghave Plads . 1907-08.
Foto: Statens Museum for Kunst  

Lysets former

Naturligt lys fra himlen giver normale skygger på billedets elementer.

Skyggerne viser hvor lyset kommer fra. 

Lyset på billedet til venstre er naturligt lys.

Skyggerne der falder mod højre viser at lyset kommer fra venstre.

Th. Wegener
Prins Buris, Liden Kirsten, Skøn Hulfrid og Stolt Ingefrid fanget af Ulf Svartskæg . 1832-1844.
Foto: Statens Museum for Kunst

Belysningslys kommer fra en lyskilde som også vises på billedet. Fx en lampe eller et vindue. 
Lyset på billedet til venstre kommer udefra gennem hulens indgang.  

Christen Dalsgaard
En kones højtidelige kirkegang efter barselfærd . 1860.
Foto: Statens Museum for Kunst  

Symbolsk lys er lys som ikke har en naturlig lyskilde. I gamle billeder skal dette lys ofte ses som kommende fra Gud. I nyere billeder er lyset og mørket ofte symbol på det gode og det onde.

På Christen Dalsgaards billede har lyset en tydelig symbolsk betydning.
Kvinden må for første gang efter at have fået sit barn komme i kirke igen.

Der er mørkt i rummet hvor hun venter, men inde i kirken er der strålende lyst. Det understreger at hun nu igen må være med i kirkens fællesskab i stedet for at være udenfor.  

C.A. Lorentzen
Dannebrog falder ned fra himlen under Volmerslaget ved Lyndanis 15. juni 1219 . 1809.
Foto: Statens Museum for Kunst  

På C. A. Lorentzens billede understreges det fantastiske og guddommelige i flaget der falder ned fra himlen i det stærke lys som flaget bliver sendt ud fra.