Komposition

Når du skriver sagprosa, kan du vælge at bygge din tekst op på forskellige måder.

Æbletræet 

Vil du bygge din artikel op ud fra en solid stamme som alle oplysningerne går ud fra?

Artiklen bygges op ud fra en tyk stamme som alle grene går ud fra og deler sig til mindre kviste.

Stammen sørger for at det hele hænger sammen.

Hvert delemne gøres færdigt før et nyt påbegyndes.

Forklaring til eksempel
Stammen er kaptajn James Cook og hans liv. Et afsnit fortæller om hvilke erfaringer han har indhøstet under de mange rejser. Så et afsnit om hans store ekspedition til Stillehavet. Resten af artiklen beskæftiger sig med andre dele af hans liv.

Eksempel
Uddrag af elevartikel om James Cook

Kaptajn Cook Kaptajn
James Cook var en britisk opdagelsesrejsende der levede fra 1728 til 1779. Han havde været til søs fra han var 18 år, og trangen til at sejle lå ham i blodet.

De mange rejser gjorde at han blev meget dygtig til at bruge opmålingsinstrumenter til søs, og han blev snart en af de bedste til at aftegne søkort. På det tidspunkt vidste man meget lidt om hvad Stillehavet rummede.

De store europæiske lande var alle interesserede i at få nye kolonier rundt om i verden...

Lommeuret

Vil du bygge din artikel op ud fra lommeuret? Uret viser tiden. Begivenhederne følger tiden i kronologisk orden.

Forklaring til eksempel
Nyhedshistorien fortælles kronologisk og følger handlingen fra drengen går hjemmefra til hunden overfalder ham og han endelig reddes.

Eksempel
Nyhedshistorie

En dreng kommer gående på vej til skole. Pludselig springer en stor hund frem fra en busk og sætter efter ham. Drengen på knap tolv år begynder at løbe, hunden sætter også farten op og er selvfølgelig hurtigere end den stakkels dreng der indhentes og væltes omkuld at dobermannen. Trods drengens skrig er der ingen der hjælper og hvis ikke hundens ejer var nået frem, kunne det være gået helt galt.

Tørresnoren

Vil du bygge din artikel op som en tørresnor? På en tørresnor hænger vasketøjet i tilfældig række. Man kan bytte om på ’skjorte’ og ’trøjer’ uden der sker noget ved det.

Forklaring til eksempel
I brochuren kan oplysningen om højdepunkter byttes om med oplysninger om søens dybde uden at det går ud over artiklens sammenhæng.

Eksempel
Fra vores egen turistbrochure Almind Sø

Følg den gule rute rundt om søen.Højeste punkt er Kroghs Bænk med 78 meter og laveste ved Aggerholm hvor du går langs stranden.

Søen er fuldstændig ren, da den kun modtager vand fra skovene omkring.

Det dybeste sted er 23 meter dybt.