Argumentation

Hvordan vil du argumentere for dine synspunkter?

 • Saglig argumentation
  Bygger på sandfærdige udtalelser i en troværdig sammenhæng. Afsenderen har ingen skjulte hensigter, men ønsker at argumentere sagligt.
 • Skæv argumentation
  Afsenderen undlader bevidst væsentlige sider af en sag.
 • Overdrivelse
  Argumenterne overdrives til fordel for den ene part i sagen.
 • Værdiladede ord
  Brug af ladede ord forsøger at påvirke positivt eller negativt om en person eller andet.
 • Skævt udvalg
  Man glemmer andre væsentlige sider af argumentationen.
 • Argumentation
  Man begrunder for at overbevise andre eller blive troet på. Der er tale om argumentation hvis et eller flere udsagn bruges til at begrunde et andet udsagn med.
  - Argumenter
  - Konklusion

Saglig argumentation 

Ved at fremlægge overbevisende viden i form af tal, pålidelige vidner eller anden dokumentation bliver konklusionen troværdig

Eksempel
Uddrag af elevartikel om James Cook

Kaptajn Cook Kaptajn
James Cook var en britisk opdagelsesrejsende der levede fra 1728 til 1779. Han havde været til søs fra han var 18 år, og trangen til at sejle lå ham i blodet.

De mange rejser gjorde at han blev meget dygtig til at bruge opmålingsinstrumenter til søs, og han blev snart en af de bedste til at aftegne søkort.

På det tidspunkt vidste man meget lidt om hvad Stillehavet rummede. De store europæiske lande var alle interesserede i at få nye kolonier rundt om i verden..

Uden James Cook havde vort verdensbillede set en del anderledes ud end det gør.

Skæv argumentation I en kommentar må der være en skæv argumentation idet alle modpartens argumenter er udeladt og man fremfører kun sin egne begrundelser.

Eksempel
Elevkommentar til forslag om skoleuniform

Det diskuteres om der bør indføres skoleuniformer. Så går alle klædt på samme måde. Ingen høj, ingen lav, og frem for alt ingen der provokerer med tørklæde, kalotter eller navlebeskuende bluser. Men hvilken overreaktion. Skal man til at fratage os muligheden for at ’sætte vores hat som vi vil’ bare fordi et par piger er kommet på forsiden af Ekstra Bladet med deres smukke navler. Må vi lige være her. Tak.

Overdrivelse 

Ingen tvivl om hvad afsenderen taler for. Ordvalget for fred (henrivende, berusende, fortryllende) er meget positivt hvorimod krigen som fænomen kaldes ussel.

Eksempel
Uddrag af elevessay om krig og fred

Se dig omkring. Se alt det smukke. Alt det henrivende, fascinerende, berusende og fortryllende. Er det værd at spolere pga. noget så usselt som krig? Vi kan ikke bare skylde skylden på andre. Vi må se ind i os selv og finde freden der, før vi kan gå ud i verden og bekæmpe alt det vi ikke bryder os om. ’Hvem kaster den første sten?’

Værdiladede ord

 • Neutrale ord. Fx hund, bil, mand
 • Negativt ladede ord. Fx køter, skrammelkasse og dumme svin er negative ord
 • Positivt ladede ord. Vovse, karet eller hædersmand er positive ord

Værdiladning med ord med stærke følelser

Eksempel
Konstrueret eksempel

De har rigtig godt af at de får PBC ind i kroppen når de æder de store og kloge hvaler. Det er jo dem selv der har svinet naturen til med deres skidt og lort.

Skævt udvalg

Man vælger kun de eksempler der passer til ens hovedsynspunkt. I eksemplet er det tydeligt at afsenderen ikke bekymrer sig om at der er PBC i hvalerne.

Eksempel
Konstrueret eksempel

Hvis der er PBC i de hvaler, kan færingerne da bare lade være med at fange og spise dem.

Argumentation 

Først opregnes begrundelser/argumenter mod rygning. Derpå konkluderes der. Hvordan vurderes argumenterne?

Argumentationsord: fordi, altså, derfor, nemlig, så, således, heraf følger m.m.

Eksempel
Konstrueret eksempel

Hvis du ryger, skal du betale meget for at udsætte dig selv og andre for øget risiko for at få kræft og hjertesygdomme. Det er bare for dumt.