Sproget

Når du skal skrive digte, skal du overveje hvordan du vil arbejde med sproget.

Klæd dukken på

 "At klæde dukken på" betyder at du skal prøve at beskrive og forklare dine forestillinger med ord.

I eksemplet bliver lyset "klædt på" med:

 1. sammensætning: stearin + lys
 2. tillægsord: højt, rødt
 3. ledsætning: …som stod i den dekoration som jeg lavede hvert år til jul.

Eksempel
Konstrueret eksempel

Et lys >
Et stearinlys >
Et rødt stearinlys >
Et højt, rødt stearinlys som stod i den dekoration som jeg lavede hvert år til jul  

Varier dit ordvalg

Find nogle bedre ord hvis de ord du bruger

 • er brugt for ofte
 • kan byttes med nogle bedre og mere præcise ord

Søg specielt efter billedskabende ord:

 • aviser > en kæmpe stak aviser
 • gade > endeløse gader
 • er glad > bobler af glæde
 • gør med aviser > aviserne flyver vi ud med

Eksempel
Elevdigt - Aviser i regn

En kæmpe stak aviser
endeløse gader ligger foran mig
jeg bliver hel træt ved tanken
men der kommer Inger
ligeså frisk som altid
skønt det regner
resten af aviserne flyver vi ud med
og jeg bobler af glæde

Se på din ordstilling

Hvilke ord vil du begynde med?
Begynd som hovedregel med det mest betydningsfulde ord/led og pas på at der ikke klumper sig for meget sammen før det bøjede verbum.
Variationen i ordstillingen ligger oftest i forfeltet, dvs. den del af sætningen der står før det bøjede udsagnsord/verbum.

Forklaring til eksempel
Det samme digt er skrevet på fem forskellige måder. Der er ikke ændret på ordene. Kun på ordstillingen.

 • Nummer 1 trækkes modet helt frem.
 • Nummer 2 kræver handling, for modet kommer ikke af sig selv.
 • Nummer 3 fremhæver At indrømme som det der betyder mest.
 • Nummer 4 begynder med det jeget synes er forkert.
 • Nummer 5 Ordstillingen er omvendt så udsagnene former sig som spørgsmål.

- hvad fungerer bedst?

Eksempel
Konstrueret eksempel

1. Mod skal der til
Mod skal der til at indrømme
hvad man har gjort
Mod skal der til at indrømme
hvis man har gjort noget galt
Mod skal der til at indrømme
at man tog fejl

2. Der skal mod til
Der skal mod til at indrømme
hvad man har gjort
Der skal modtil at indrømme
hvis man har gjort noget galt
Der skal modtil at indrømme
at man tog fejl

3. At indrømme
At indrømme hvad man har gjort
skal der mod til
At indrømme hvis man har gjort noget galt
skal der mod til
At indrømme at man tog fejl
skal der mod til

4. Hvad man har gjort
Hvad man har gjort
skal der mod til at indrømme
Hvis man har gjort noget galt
skal der mod til at indrømme
At man tog fejl
skal der mod til at indrømme

5. Skal der mod til at indrømme?
Skal der mod til at indrømme
hvad man har gjort?
Skal der mod til at indrømme
hvis man har gjort noget galt ?
Skal der mod til at indrømme
at man tog fejl?

Brug billedsprog

Overvej om du skal bruge sproglige billeder som sammenligninger til at tydeliggøre hvad du mener. I en sammenligning er ordet "som" (eller ligesom, lignede en) nøgleordet. Man bruger noget kendt fra en anden sammenhæng til at tydeliggøre hvad man vil sige.

Digtet "Jeg er så sur" er bygget op på en gentagelse af sætningen "Jeg er så sur som…" og så kommer der fire sammenligninger som understreger surheden.

Eksempel
Elevdigt - Jeg er så sur

Jeg er så sur som en citron du spiser
Jeg er så sur som en lille dreng der ikke må få mere slik – selv om han skriger højt
Jeg er så sur som en gammel ost
der er glemt og ikke blevet vendt
Jeg er så sur som mælk fra sidste år
Prøv lige at sige noget
så skal du se hvor sur jeg også er

Brug dine sanser

Brug flere sanser når du skriver. Du har fem sanser:

 • synet (så, genkendte m.m.)
 • hørelse (hørte, brusede, hvinede m.m.)
 • følesansen (kulde, varme, smerte, kilde m.m.)
 • smagssansen (salt, surt, bittert m.m.)
 • lugtesansen (lugte dejligt, som, lugte dårligt som …)

Brug af flere sansebeskrivelser gør teksten mere levende.

Tænk at blive så hidsig at alle sanser tages i brug.

 • Råbe højt (høresans)
 • Øjne der lyner (synet)
 • Slå dybt (følesans)
 • Græde salt (smag)
 • Lugte blod (lugtesans)

Eksempel
Elevdigt - Jeg blev så vred

Jeg blev så vred
at jeg skreg HØJT
at mine øjne lynede
BLIIIIZZZZZTTT
at jeg slog
D Y B T
at jeg græd
S A L T
at jeg lugtede
BLOD

Det havde været
lettere hvis
du havde
givet
mig
en
is