Rim og rytme i digtet

Vil du skrive et digt med rim og rytme? Digte med rim og rytme har noget med musik at gøre og kan ofte synges eller rappes.

Rytmen

Hvis du vil have en bestemt rytme i dit digt, skal du kunne klappe din rytme efter den første linje.

Måske vil du bruge en rytme du kender fra et andet digt eller sang.

Hvis man klapper versene (uden ord) kan man fornemme at rytmen er ens og gentages fra vers til vers. Det der er ens er fordelingen af trykstærke og tryksvage stavelser.

 • - : trykstærk
 • u : tryksvag

Alle ord veksler mellem trykstærke (-) og tryksvage ord og stavelser. (u)

Ordet "svane" begynder med den trykstærke stavelse "sva-" og slutter med tryksvage "-ne". Ordet "musik" begynder derimod tryksvagt "mu-" og slutter trykstærkt med "–sik".

Eksempel
Konstrueret eksempel

Der var engang en gammeltrold
u      -   u   -      u  -     u   -
der drak min øl og alkohol
u    -       u   -   u  -  u  -
men fuld det blev han ikke
u      -     u   -      u    -  u
i stedet fik han hikke
u  -   u  -   u    -   u

Versefødder 

Sammensætningen af trykstærke og tryksvage ord og stavelser kaldes versefødder. Når en tekst gentager versefødderne får teksten rytme. Man kan da læse teksten på vrøvlesprog.

Sig fx "da da da da dum da da" i stedet for ordene, og du kan alligevel ofte gætte hvilken tekst det drejer sig om fordi du kender dens melodi eller dens rytme.

Eksempel
Konstrueret eksempel

Den er fin med kompasset
u     u  -    u     u    -    u

Enderim 

Vil du bruge enderim?

De mest almindelige rim er enderim. Find selv enderim eller brug en rimordbog.

Kvinde- lige enderim:

 • hikke
 • tikke
 • nikke
 • slikke
 • drikke
 • prikke
 • strikke

Mand- lige enderim

 • trold
 • knold
 • sold
 • vold
 • tolv
 • alkohol
 • parasol

Ordene skal lyde ens. De behøver ikke staves ens (trold, tolv, alkohol)

Forklaring til eksempel
Det er som regel på den sidste trykstærke stavelse at man kender rimet.
(Himmel rimer således ikke på krømmel selv om de begge slutter på –mel.)

Eksempel
Konstrueret eksempel

Altså tur rimer på mur              
          -                 -
Og himmel rimer på vrimmel      
       -    u                    -     u

Lydord

Vil du bruge lydefterlignende ord? Ord der forsøger at ligne en lyd. Crash, bang, wrooom.

Jan Thielke forsøger at efterligne de lyde der er i badmintonhallen da en fugl forvilder sig derind.

Eksempel
Af Jan Thielke: Fjerbold

Svish! Svirp!
Sikken en basken!
En fugl har forvildet sig
ind i hallen.

Bogstavrim 

Vil du bruge bogstavrim?  Man taler om bogstavrim når flere ord begynder med samme bogstav/er. Bogstavrim findes også i tekster uden andre rim og rytme.

Bogstavrim kan virke meget stærkt og fremhæve indholdet.

I eksemplet er Regner Lodbrog selv galten, mens hans sønner er grisene der vil "grynte" - blive vrede - hvis de hører om hans død.

Eksempel
Af Regnar Lodbrogs sidste ord

Grynte ville grisene
hvis de kendte galtens død