Personbeskrivelse

Hvordan skildrer du dine personer gennem replik og regi?
Hvordan får vi at vide hvad personerne tænker og føler?

Indirekte personbeskrivelse

I dramaet beskrives personerne alene gennem deres replikker og gestik. Altså en indirekte beskrivelse.

Man danner sig selv et indtryk af Charlotte der ikke giver et positivt indtryk hverken ved det hun siger eller den måde hun siger det på.

Hendes person skabes også gennem hendes kropsprog.

Eksempel
Angående Lone - dramastykke af femte c om mobning

(Tre piger står i skolegården og snakker om Lone der har pjækket i en uge.)
Akt 1 Scene 2
Charlotte: Hun har også altid været så mærkelig. Kan I huske til min fødselsdag? Tænk at give mig en gammel cd som hun ikke gad have mere.
Tina: Ja og i femte skulle jeg absolut sidde ved siden