Kolofon


Udgivelse

Dagliglivets kultur er udviklet af Gyldendal Web i samarbejde med Dansk Folkemindesamling og er udgivet af Dansk Folkemindesamling.

Dansk Folkemindesamling
Tlf.: 33 47 47 47
Email: kontakt@kb.dk 
www.dafos.dk

Gyldendal Web
Fjordsgade 11 2.
DK-5000 Odense C
TEL: +45 - 6313 3456
www.skolemedia.dk

© 2007: Dansk Folkemindesamling og Gyldendal Web

Faglig udredning
Lene Andersen cand.mag., arkivar ved Dansk Folkemindesamling Henriette Kragh Jacobsen, cand. mag.,projektkoordinator ved Dansk Folkemindesamling

Faglig konsulent
Else Marie Kofod ph.d., seniorforsker ved Dansk Folkemindesamling

Forfatter
Lene Andersen cand.mag., arkivar ved Dansk Folkemindesamling Henriette Kragh Jacobsen, cand. mag.,projektkoordinator ved Dansk Folkemindesamling

Pædagogisk bearbejdning samt redaktion
Birgitte Østergård Sørensen cand.mag.,

Retskrivning
Der er foretaget en redigering af teksterne for at gøre dem forståelige for nutidens børn og unge. Derfor er retskrivning, tegnsætning, forældede bøjningsformer og forældet eller dialektal ordstilling moderniseret. Desuden oversættes dialektord og nu ikke længere gangbare ord til nudansk.

Copyright
Materialerne på Dagliglivets kultur må kun anvendes i forbindelse med undervisning. Det er ikke tilladt at anvende materialerne til privat eller kommercielt brug.

Dansk Folkemindesamling og Skolemedia har bestræbt sig på at finde rettighedshaverne til det benyttede materiale. Eventuelle krænkelser af ophavsretten er derfor utilsigtet. Henvendelser vedrørende rettigheder kan rettes til kontakt@kb.dk