Dansk Folkemindesamling

Se vores materiale på læsesalene i Diamanten

Læsesalsbøger
Direkte fra gaden har du adgang til Dansk Folkemindesamlings håndbogssamling i Den Sorte Diamants studie og vejledningslæsesal, som ligger på 5. etage (der er indgang fra etage 4, d.v.s. gå ind på Det Administrative Bibliotek og tag trappen op inde på læsesalen).
Læsesalen følger Det Kgl. Biblioteks åbningstider.
Du kan læse mere om læsesalen her »

Har du brug for vejledning?
Har du under besøget brug for at tale med en arkivar fra Dansk Folkemindesamling, kan du henvende dig på Forskningslæsesalen på Diamantens etage 2. Hvis du ved på forhånd, at du vil besøge os, er det en god ide på forhånd at skrive til kb@kb.dk og lave en aftale med en arkivar, der gerne stiller sin viden om samlingerne til rådighed.

Adgang til arkiv og bibliotek
Det meste af Dansk Folkemindesamlings materiale opbevares på magasin, men det kan bestilles frem til Forskningslæsesalen. Vores bogsamling, håndskriftarkiv og billedarkiv er tilgængelige via Det Kgl. Biblioteks bibliotekssystem.


Når du har søgt på et emne, titel eller stikord osv i bibliotekssystemet, kan du til højre i siden under "Specialsamlinger" vælge "Dansk Folkemindesamling", hvis du ønsker at afgrænse din søgning.

 

Bøger, håndskrifter og billeder - søg og bestil

Søg i bøger og tidsskrifter (en del af vores bøger står frit tilgængelige på læsesalen på 5. etage , mens resten skal bestilles frem til Forskningslæsesalen)

Søg i håndskrifter (materialet skal bestilles frem til gennemsyn på Forskningslæsesalen)

Søg i billeder  (billeder kan bestilles frem til gennemsyn på Forskningslæsesalen)


På forsiden af www.dafos.dk er der en søgeboks med overskriften "Søg i samlingerne" hvorfra du skan søge i Dansk Folkemindesamlings bøger, tidsskrifter, håndskrifter og billeder.

Al materiale skal bestilles på forhånd
Materiale fra vores bogsamling, håndskriftarkiv og billedarkiv bestilles via bibliotekssystemet, https://www.kb.dk/find-materiale. Du vil modtage en mail, når maerialet ligger klar på Forskningslæsesalen.

Bemærk, at det ikke længere er muligt at få materiale hentet frem uden forudgående bestilling.

Lyd og video
Databaserne over lydarkivet, videoarkivet og diskoteket [en samling af grammofonplader og andre udgivne lydoptagelser] er endnu ikke lagt på internettet.

Såfremt du ønsker at se eller lytte til materiale fra vores lydarkiv, videoarkiv og diskotek, skal du også sende en mail til kb@kb.dk. Så aftaler vi et tidspunkt, hvor du kan komme.

Hjælp til søgningen – andre vinkler
Såfremt du ikke kan finde, hvad du søger, hjælper vi dig gerne med at lede videre. Der er mange indgange til Dansk Folkemindesamlings materiale, og vi har blandt andet en række registraturer og kartoteker, som ikke er online. Læs mere om faglig vejledning her» eller skriv til kb@kb.dk for at lave en aftale.