Brug arkivet

 

Kilder til dagliglivets kultur
Dansk Folkemindesamling er det eneste landsdækkende arkiv i Danmark, som hovedsagelig beskæftiger sig med almindelige menneskers liv og kultur. Andre og større institutioner tager vare på kongemagtens og statens papirer, bøger, genstande og billedkunst.

Folkemindesamlingen er derimod fuld af materiale om det dagligdags liv af enhver slags, hovedsagelig i form af folks fortællinger, viser, sagn, musik, lokale historie og erindringer. I arkivet kan du opsøge stof fra de ellers anonymes tilværelse i alle egne af landet, ofte fortalt af dem selv.