Lydarkiv

Om lydarkivet i Dansk Folkemindesamling

Dansk Folkemindesamlings lydarkiv blev oprettet i 1907, dvs. kun tre år efter Folkemindesamlingens oprettelse. Arkivet består primært af samlinger fra Danmark, Grønland og Færøerne, men indeholder desuden materiale indsamlet af danskere i Europa og den øvrige verden.

Hvad rummer lydarkivet?
Lydarkivets materiale består hovedsageligt af eksempler på sang, musik, fortællinger og anden folkekultur. De ældste optagelser stammer fra begyndelsen af 1900-tallet og indeholder mundtligt overleverede sange, instrumentalmusik og folkelig religiøs sang blandt især den jyske almue. Fra denne periode og senere findes også lydoptagelser med sang fra Færøerne og Island. Fra Danmark findes derudover eksempler på sangtraditioner i forskellige befolkningsgrupper, optagelser vedrørende traditionel musik, dans og folkeliv, 10 års koncertoptagelser fra spillestedet Vognhjulet i 1980'erne - og meget andet.

Fra verden omkring os kan eksempelvis nævnes musiketnologerne Fridolin Weis Bentzons optagelser af launeddasmusik fra Sardinien, Birthe Trærups samling med vokal og instrumental folkemusik fra det tidligere Jugoslavien, og Poul Rovsing Olsens indsamling af sang og musik blandt perlefiskere og beduiner i Mellemøsten samt på Grønland.

I lydarkivet findes også interviews og andet materiale indsamlet i forbindelse med forskningsprojekter. En del af dette materiale er klausuleret.

Lydarkivets materiale er enten blevet tilvejebragt af indsamlere eller forskere tilknyttet Dansk Folkemindesamling. En mindre del af samlingen er indsendt fra donatorer.

Forskellige formater
Optagelserne findes i en række forskellige formater, fx fonografvalser, magnetofonbånd, kasettebånd og datbånd. Hovedparten er digitaliseret.

Find, søg og lyt
Du kan lytte til optagelserne på Det Kgl. Biblioteks computere i København og Århus - på læsesal og i de offentligt tilgængelige gangarealer eller lign. Følg linket: www.kb.dk/digitalsamling/guest. Vælg audio og dernæst Dansk Folkemindesamling. Søgefunktionen i denne visning er imidlertid ikke brugbar.

For at finde frem til de ønskede lydoptagelser skal du derfor downloade vores digitaliserede lydregistranter på Folkemindesamlingens egen hjemmeside: www.dafos.dk. Klik på: Brug arkivet/Søg i samlingerne/Lydarkiv/Lydregistranter.
Heri findes også en vejledning til hvordan du søger i registranterne og kobler dem til lydoptagelserne.

Spørgsmål?
Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til Dansk Folkemindesamling på Det Kgl. Biblioteks mailadresse: kontakt@kb.dk.