Om Folkemindesamlingen

Arkiv for dagligdagens liv
Dansk Folkemindesamling er det eneste landsdækkende arkiv i Danmark, som hovedsagelig beskæftiger sig med almindelige menneskers liv og kultur. Andre og større institutioner tager vare på kongemagtens og statens papirer, bøger, genstande og billedkunst. Folkemindesamlingen er derimod fuld af materiale om det dagligdags liv af enhver slags, hovedsagelig i form af folks fortællinger, viser, sagn, musik, lokale historie og erindringer.

Almindelige menneskers liv - fortalt af dem selv
I arkivet kan man opsøge materiale fra de ellers anonyme menneskers tilværelse i alle egne af landet, ofte fortalt af dem selv. Folkemindesamlingen har i flere generationer taget sig af alt det, som ikke rager op, men til gengæld kan siges at afspejle det almindelige. Den slags, som det ofte er svært at få med i de store fremstillinger, men til daglig kitter tilværelsen sammen til noget meningsfuldt for mennesker.

Folkeminder og danskhed
I gamle dage blev Folkemindesamlingens skatte betragtet som folkekulturens og nationens inderste kerne. Det var dér, man gemte alt det, som nationalromantikerne regnede for mest dansk. I den nye interesse for danskhed og det nationale spørger besøgende ofte, hvad der i dag er rigtigt dansk, hvad den danske nations egenskaber består i, eller hvordan en bestemt skik virkelig er.

Kultur er levende og foranderlig
Der findes ingen - heller ikke Folkemindesamlingen - der én gang for alle kan fastslå, hvad der er kulturelt rigtigt og forkert. Kultur er noget levende, der altid er under forandring og får tillagt nye betydninger. Derfor vil vi hellere forklare, hvordan forskellige befolkningsgrupper opfatter danskhed, national tilknytning eller bestemte traditioner. At efterspore, hvordan disse følelser og synspunkter har fået deres særlige karakter gennem historien, er det virkeligt interessante. Fordi den form for viden rejser nye spørgsmål, som gør os klogere.

Kulturforskellene er anderledes i dag
De fleste i dagens Danmark kan nogenlunde forstå hinanden sprogligt og ser den samme slags programmer i fjernsynet. Alligevel er kulturforskellene blandt danskerne ikke blevet mindre med tiden; de er blot blevet anderledes. Og folk er i stadig større omfang interesseret i identitet, virksomhedskultur, fædrelandsfølelse, historiske rødder og nationalitet - for ikke at tale om, hvad der kulturelt kommer ud af de senere års indvandring. Derfor er der i dag mere bud efter Dansk Folkemindesamlings viden end nogensinde før.