Folkemindesamlingens opgave

Dansk Folkemindesamling er statens arkiv for dokumentation og udforskning af dagliglivets ikke materielle kultur i Danmark fra renæssancen til i dag

Dansk Folkemindesamlings opgave er:

• som landsdækkende arkiv at dokumentere dagliglivets kultur i form af levevis, forestillingsverden, myter, fortælling, sang og musik,

 • som forskningsinstitution at studere kulturer i Danmark i internationalt perspektiv,

 • at tilgængeliggøre samlingerne ved trykte og elektroniske registraturer, besvare forespørgsler og servicere besøgende på læsesalen.