Boghistorie

Boghistorie handler om bogen som materielt objekt, Boghistorie omfatter alle perioder af bogens historie, men vægten ligger i praksis på den trykte bog i den vesterlandske kulturkreds.

Faget har mange facetter. Det har en teknisk side - fx studiet af bogbind og skrifttyper - og rummer samtidig bredere sociologiske, økonomiske, ide- og mentalitetshistoriske dimensioner.