Per Nørgårds skrifter online

Forfatter: Ivan Hansen

 

Per NørgårdPer Nørgårds skrifter online er led i Det Kongelige Biblioteks formidling af komponisten Per Nørgårds noder og tekster, der indgår i biblioteket, hhv. i Musik- og Teaterafdelingen og Håndskriftsafdelingen.
Per Nørgårds skrifter online består af godt 400 tekster, såvel publicerede som upublicerede, adskillige med komponistens egne illustrationer og nodeeksempler.
Redaktør: cand. phil., musiker Ivan Hansen (DCM), i samarbejde med komponisten.

Sitet bringer en komplet bibliografi over Nørgårds skrifter, samt teksterne online i digital afskrift, forsynet med kildeangivelser og noter.
Tekster kan søges ud fra enten en alfabetisk eller en kronologisktiteloversigt eller efter tekst-type. Der kan desuden søges på enkeltord i hele Nørgård-databasen (fx ”metamorfose”, ”uendelighedsrække”,  ”det gyldne snit”, ”interferens”, ”Symfoni nr. 3”, ”tonesø”, ”Bali” osv.).

Sammen med arkivet offentliggøres for første gang en kronologisk Nørgård-værkfortegnelse 1949-2012, og i tilknytning til værklisten bringes en samlet opstilling af komponistens egne værknoter pr. 2012.

Ideen bag projektet er at gøre Per Nørgårds tekster om musik, inspirationer og omverden tilgængelige for musik-, kunst- og kulturinteresserede. Princippet har været at medtage alle tekster, korte som lange, enkle som vanskelige, og således lade de mange delbilleder danne en stor fresko.                
Yderligere tekster foreligger i skitsens eller udkastets form; de tilføjes (evt.) senere. Alle tekster kan dog findes i bibliografien, og særligt interesserede har mulighed for at studere autograferne på Det Kongelige Bibliotek.

Tekster fra Per Nørgårds skrifter online må udelukkende downloades til privat brug, og ved brug af citater skal kilde, som noteret i sidefod og noter, nævnes.
Ophavsrettighedshavere udover Per Nørgård er forsøgt kontaktet mhp. den fornødne tilladelse. Vi takker for den velvillige medvirken.
Hvis vi skulle have overset rettighedshavere, der således måtte føle sig stødt over at indgå i arkivet, da kontakt venligst Dansk Center for Musikudgivelse på nedenstående adresse.

Per Nørgårds skrifter online åbnedes d. 13. juni 2012 i tilknytning til fejringen af komponistens 80 års fødselsdag (d. 13. juli 2012).

Per Nørgårds skrifter online

Ivan Hansen (redaktør)
Axel Teich Geertinger (it-tilrettelæggelse)
Hans Mathiasen (sats)

Økonomisk støtte og support

Kunstrådet (80.000 kr.), Beckett-fonden (50.000 kr.), Knud og Dagny Gad Andresens Fond (40.000 kr.), samt Dansk Komponist Forening/KODAs nationale midler / With support from Danish Composers' Society/KODA's Fund for Social and Cultural Purposes (10.000 kr.).

Edition Wilhelm Hansen (www.ewh.dk) takkes for velvillig hjælp.

Læs mere om baggrunden for projektet her