Paul von Klenau

Paul von Klenau

Paul von Klenau (1883-1946) er født i København, men tilbragte størstedelen af sit voksne liv i Tyskland og Østrig.

Han studerede først musikteori og violinspil i København og rejste herpå i 1902 til Berlin for at studere komposition hos Max Bruch og violin hos Carl Halír. Fra 1904 fortsatte han kompositionsstudierne i München hos Ludwig Thuille, og fra 1908 tog han undervisning hos Max von Schillings i Stuttgart. I årene 1907-14 bestred han forskellige poster som kapelmester og repetitør ved teatre i Tyskland, hvor han endelig i 1913 ansattes som første kapelmester ved operaen i Freiburg.

Fra 1919 arrangerede Klenau tillige koncerter i København, og han var i 1920 medstifter og indtil 1926 leder af Dansk Filharmonisk Selskab. Her opførtes moderne orkestermusik af alle retninger; i 1923 kunne han endog præsentere Arnold Schönberg, der dirigerede en koncert med egne værker. Sideløbende med engagementer som dirigent i Wien fra 1922 virkede Klenau indtil 1930 som kordirigent ved Konzerthausgesellschaft. Han udnævntes i 1929 til professor og havde som dirigent og komponist Frankfurt og Wien som sine faste holdepunkter, indtil han i vinteren 1939-40 vendte tilbage til Danmark, hvor han døde i 1946.

Klenaus musikalske produktion omfatter musik i næsten alle genrer: operaer, symfonier, instrumentalkoncerter, kammermusik, klavermusik og sange. Hertil kommer, at han skrev en række musiklitterære artikler, ligesom han holdt foredrag.

Klenaus samling på Det Kongelige Bibliotek

Det Kongelige Bibliotek købte i 2005 en meget stor samling af Klenau-manuskripter.

Samlingen havde gennem mere end 30 år ligget ukendt og ubenyttet, dels i et sommerhus i Tyrol, dels i en herskabslejlighed i Wien og indeholder en række værker af Paul von Klenau, som ikke kendes fra andre kilder. Enkelte af værkerne blev opført ved en Klenau portrætkoncert i Dronningesalen i maj 2008. Langt største­delen af det store materiale er endnu ikke gennemarbejdet.

Udvalgte værker af Klenau, udgivet af DCM

Noder til udvalgte værker af Paul von Klenau kan downloades gratis i pdf-format eller købes trykt: